Akdeniz Üniversitesi DSpace

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Author "Felsefe"

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Author "Felsefe"

Sort by: Order: Results:

 • Aykaç, Gözde (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Bu tezde, XVIII. yüzyıl Fransız Aydınlanma Felsefesi içerisinde yetişmiş oyun yazarı, sanat yönetmeni ve aynı zamanda filozof olan Denis Diderot'nun önemli düşünceleri ele alınmıştır. Fakat Aydınlanma dönemine ve Diderot'ya ...
 • Karayel, Salih Emre (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Mitoloji, insanlığın genel anlamda evreni anlama ve anlamlandırma bağlamında ortaya koyduğu ürünler olarak ifade edilir. İçeriğinde hayal ürünü unsurları barındıran, bununla birlikte gücünü gerçekle olan bağlantısından ...
 • Tepeli, Emine (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  Bu çalışmada analitik ve post-analitik felsefe geleneği düşünürlerinin nesnellik sorununa dair görüşleri değerlendirilmektedir. Analitik ve post-analitik düşünürlerin görüşleri, iki temel yaklaşıma ayrılmıştır. Epistemolojik ...
 • Bilgili, Arife Şay (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Antikçağ'da felsefenin doğuşu siyasi, sosyal, kültürel ve psikolojik pek çok etmene bağlı olarak açıklanabilir. Tragedyalar felsefenin gelişmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Felsefenin doğduğu Antikçağ Yunan insanının iç ...
 • Kılıç, Gizem (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Bu çalıĢmada Antikçağ ‟da bilge ve bilgelik kavramı genel olarak ele alınmıĢtır. Miletli doğa filozoflarından baĢlayıp Stoa ve Epikür okullarına kadar birçok düĢünürün bilge ve bilgelik anlayıĢına yer verilmiĢtir. Jeopolitik ...
 • Çağlayan, Müge Ede (Akdeniz Üniversitesi, 2017)
  Hannah Arendt için politika, insan hayatını yaşamaya değer kılan tek etkinliktir. Bu etkinliğin aktörleri ise yurttaşlardır. Bu çalışmanın konusu; "Arendt'in politik düşüncesinde yurttaşlık kavramıdır." Arendt'in idealize ...
 • Sakınmaz, Serdar (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Atinalı Solon M.Ö. 640-560 yılları arasında yaşamış devlet adamı ve şairdir. Çağında yaşanan sınıfsal kavgaları sonlandırmak için arabulucu olarak Atina Arkhonluğuna getirilmiştir. Atina'da süregelen iki uç sosyo-ekonomik ...
 • Sarpyar, Burcu Songül (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Felsefe tarihinde, Tanrı ve zaman konularına Antik Çağ ve Orta Çağ düşünürleri farklı açılardan bakmışlardır. Zamana ilişkin sistemli bir inceleme Platon'a gelinceye kadar yapılamamıştır. Platon bu incelemeyi mitoloji ...
 • Tunç, Elif (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  Bilim tarihi birçok bilimi içerisinde barındıran ve onların da kendi içlerinde dallara ayrıldığı ve her birinin kendine özel çalışma biçimlerinin bulunduğu, sorgulayıcı felsefi görüşler temeline dayanmaktadır. Buna göre ...
 • Külcü, Recep (Akdeniz Üniversitesi, 2015)
  Bu çalışmada, ilkçağ döneminde yaşayan uygarlıkların zaman kavramı ve zaman ölçüm teknolojileri konusundaki çalışmaları ve eserleri derlenerek sunulmuştur. Araştırmanın hedefi zaman konusunda farklı uygarlıklarda yapılan ...
 • Köseoğlu, Gizem (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Tezin konusu Epikuros'un yaşadığı dönemdeki insanların tanrı, ölüm ve kader korkusunun mutluluğa ulaşmada en büyük engeller olduğunu, hayat ve ölüm kavramları çerçevesinde açıklayarak temellendirmektir. Epikuros, atomcu ...
 • Bozbey, İlker (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  "Christopher Marlowe'un Eserlerinde Değerler Analizi" isimli bu tez, 16.yüzyıl İngiliz oyun yazarı ve şair Christopher Marlowe'un oyunları ve şiirlerindeki etik, estetik ve dini değerlerin felsefi bir bakış açısı ile ...
 • Tarakçı, Anılcan (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Çalışmanın odaklandığı konu Cumhuriyet döneminde Türkiye'de Türk Felsefesi Tarihi çalışmalarının bir portresini çıkarmaktır. Türk Felsefesi Tarihi yazımının temelini teşkil edecek olan felsefe tarihçiliği birikimimiz ...
 • Tepeli, Emine (Akdeniz Üniversitesi, 2016)
  Çağdaş epistemolojinin önemli sorunlarından olan bilginin yapısı ve gerekçelendirme konusunda ortaya çıkan sonsuz gerileme argümanına çeşitli yanıtlar geliştirilmiştir. Bu çalışma, bu yanıtlardan bağdaşımcı kuramı konu ...
 • Öztürk, Ali Bilge (Akdeniz Üniversitesi, 2017)
  Geleneksel olarak formel bilimler olarak değerlendirilen mantık ve matematikte epistemik gerekçelendirmenin a priori karakterli olduğu düşünülmüştür. Bu çalışmada, bu fikrin günümüzde ne ölçüde savunulabilir olduğu sorunu, ...
 • Onur, Ferhat (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Çağdaş zihin felsefesinde tartışıldığı şekliyle bilinç problemi, zor problem olarak da bilinen beynin bilinci neden ve nasıl ortaya çıkardığı problemidir. Bilinç neden vardır ve beyinle nasıl bir ilişki içerisindedir? Başta ...
 • Ünal, Sinem (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Matthew Lipman'ın Çocuklar için Felsefe yöntemiyle ortaya çıkan felsefece düşünme etkinliği, yıllar içerisinde değişim ve çeşitlilik göstererek bir alan olarak gelişme göstermiştir. Çocuklarla felsefe yapma fikri, çocukların ...
 • Can, Buket (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Felsefe tarihinin şüphesiz ki en önemli filozoflarından biri David Hume'dur. Bunda hem Hume'un ortaya koymaya çalıştığı tutarlı empirizmi hem de nedensellik eleştirisi etkili olmuştur. Hume, nedensellik eleştirisi ile ...
 • Arduçoğlu, Müge (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Bu tez çalışmasının başlıca amacı, toplam faydayı ilke edinmiş pragmatizm adlı felsefe ekolü ile çoğulculuğa dayalı siyasal bir yönetim biçimi olan demokrasi arasında antropolojik bağlamda var olan organik ilişkinin ortaya ...
 • Avcı, Emre (Akdeniz Üniversitesi, 2008)
  İnsanlar yaradılışlarından ötürü doğada ki tehlikelere karşı diğer canlılardan dahasavunmasızdırlar. Bu savunmasızlıklarını gidermek amacı ile toplu halde yaşamaya vekarşılarına çıkan çeşitli sorunları birbirlerinden ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account