Akdeniz Üniversitesi DSpace

Browsing Güzel Sanatlar Enstitüsü by Title

Browsing Güzel Sanatlar Enstitüsü by Title

Sort by: Order: Results:

 • Günbulut, Ahsen (Akdeniz Üniversitesi, 2013)
  Anadolu'ya ilk defa Bizans İmparatorluğu zamanında girmiş olan ipekböcekçiliği önceleri Marmara bölgesinde daha sonraları Akdeniz kıyıları ve Diyarbakır dolaylarına yayılmış, Osmanlı İmparatorluğu'nun Bursa'yı başkent ilan ...
 • Telli, Cumali (Akdeniz Üniversitesi, 2020)
  İnsanlık tarihine baktığımızda cinsellik insan için önemini hiç bir zaman yitirmemekle birlikte daima günceliğini korumuştur. Bu çalışmada ise geçmişten günümüze cinsellik temasının sanat tarihinde gelişim sürecinden kısaca ...
 • Yasinci, Sabriye (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Türk Dil Kurumu'na göre statü; bireyin bir kurum veya bir toplum içindeki durumu anlamına gelmektedir. Sosyologlar, statüyü belirleyen unsurlar arasında öncelikli olarak; soy, servet, işlevsellik, eğitim, din ve biyolojik ...
 • Atan, Yamaç (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  Geçmişten günümüze dünyanın her yerinde popüler kültür etkisi görülmektedir. Popülerin oluşmasındaki en önemli faktör tüketimin sürekli ve değişken olmasıdır diyebiliriz. Bu bağlamda tüketimin sürekliliği ve değişkenliği ...
 • Güven, Sena (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  Postmodernizmin eleştirel söylemi olan yapıbozum kuramı Derrida'nın batı metafiziğine karşı oluşturduğu bir yöntemdir. Edebiyat ve felsefe alanında metin okuma taktiği olarak çıkan bu yöntem sadece kendi alanlarını değil ...
 • Üstündağ, Hatice (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Emaye, cam, seramik ve metal üzerine camlı bir yüzeyi kaynaştırma işlemidir. Çağdaş kullanım açısından insanlık tarihinin en eski sanatlarından biridir ve üç bin yıldan daha eski olduğu kanıtlanmış olan örnekleri bulunmuştur. ...
 • Azar, Rahileh Rokhsari (Akdeniz Üniversitesi, 2015)
  "Çağdaş Sanatta Aktivizm Bağlamında Shirin Neshat'ın Yapıtları" başlıklı tez çalışmasında: Birinci bölümde, 20. Yüzyıldan önce ve sonrasında Sanatta eylemci yaklaşımları, Çağdaş Sanatta Pop Art, Performans, Feminizm, ...
 • Hafızoğlu, Nursun (Akdeniz Üniversitesi, 2020)
  Çağdaş Türk resminde kent imgesi, başlangıcından beri kendine yer bulan, sanatçıların üzerinde düşünmeyi ve eser üretmeyi tercih ettikleri çok yönlü bir kavram olmuştur. Asker ressamların kent dokusunu tuvale aktardıkları ...
 • Mercan, Ayşe (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Bir toplumun ortak geçmişe ait mitsel inanç, savaşlar, göçler vb. ritüeller ve geleneklerle manevi birlikteliği yaşatılmaktadır. Tekrarlamalar ve hatırlatmalar ile kültürel bellek oluşturularak, kitlelerde toplumsal bilincin ...
 • Özgenç, Önder (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Araştırmanın ana temasını "Çağdaş Türk Resim Sanatında Toplumsal Gerçekçilik Bakımından Baba Rolünün Temsili" oluşturmuştur. Cumhuriyetten günümüze Toplumsal Gerçekçiliğin, Türk Resim Sanatı tarihine büyük etkisi olmuştur. ...
 • Karaca, Meryem (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Çağdaş Türk Resim Sanatında Türk Kadını İmgesinin Nesnel İfadeye Dönüşümü Anadolu insanının inanç temelinde ve sosyal yaşamında önemli bir yeri olan kadın tanım ve kavramının, buna bağlı gelişen imgelerin, günümüz Çağdaş ...
 • Özgen, Şeyda Pınar (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Dünyanın çeşitli coğrafyalarında ortak olarak kullanılan motifler bazen farklı anlam ve yapılarıyla karşımıza çıkmaktadır. Bu yapıların taşımış olduğu özellikler ve anlamlar bize o coğrafyanın mitsel özellikleri hakkında ...
 • Atli, Çağatay (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Osmanlı Devleti'nin Batılaşma sürecinde önemli reform hareketlerinden biri de sanat alanında olmuştur. Eğitim amaçlı yurt dışına giden asker ressamlar ve bu yolu takip eden genç ressamların Birinci Dünya Savaşı sebebi ile ...
 • Ataman, Gülden (Akdeniz Üniversitesi, 2020)
  1980'li yılların sonlarından itibaren uluslararası etkinliklerin ve kitle iletişim araçlarının da yoğunlaşması ile global sanat ortamıyla etkileşimini arttıran Türkiye, 'çağdaş' sanat altyapısını güçlendirmiştir. 1970'lerde ...
 • Ayyıldız, Özge (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünde öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri, Akdeniz Üniversitesi ...
 • Kıvrak, Mehmet Nuri (Akdeniz Üniversitesi, 2015)
  Sanat ve teknoloji etkileşimi her çağda kendini farklı formlar ve tekniklerle göstermiştir. Antik eserlerdeki sanat ve teknik, günümüzdeki dev bütçelerle yapılan filmlerde ve teknolojik aygıtlarda kendini göstermektedir. ...
 • Bayramov, Yusif (Akdeniz Üniversitesi, 2020)
  Günümüzde bilgisayar ortamında kullanabileceğimiz dijital ses işleme yazılımları (digital audio workstation, DAW) profesyonel müzik stüdyolarından bu işle uğraşan ev kullanıcılarına kadar çok yaygın bir yelpazede ...
 • Özkan, Şule (Akdeniz Üniversitesi, 2017)
  Dünya Expo Alanlarında Sanat Yapıtları ve EXPO 2016 Antalya Örneği" başlıklı çalışmada, ticaret tarihi, ticari mekânlar incelenmiş, dünya fuarları sanatsal uygulamalarında görülen değişimler, süreç içerisinde kendi ...
 • Yücel, Emrah (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Soyut resmin birçok alanında Ebru Sanatından örnekler görülmektedir. Yıllar öncesinde ortaya çıkan ebru sanatından günümüzde ve geçmişte de görüldüğü gibi birçok etkilenme olmuştur ve bu hala devam etmektedir. Ebru sanatının ...
 • Özara, Deniz Nazmiye (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  "Ekspresif (Dışavurumcu) Portreler ve Ötesinde Malzemenin Rolü" adı altında yapılan bu çalışmada öncelikle birinci bölümde portrenin tarihsel gelişim sürecinden ve teorik olarak alt yapısından bahsedilmiştir ikinci bölümde ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account