Akdeniz Üniversitesi DSpace

Torakotomi yapılan hastlarda transcuteneal electrical nreve stimulation (TENS) yönteminin spirometrik solunum fonksiyonları, kan gazları (PO2, PaCO2) ve hemodinamik durum üzerine olan etkisinin gösterilmesi.

Show simple item record

dc.contributor.author Erdoğan, Mükerrem
dc.date.accessioned 2020-07-30T10:56:32Z
dc.date.available 2020-07-30T10:56:32Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/863
dc.description.abstract Bu çalışmada posttorakotomi ağasında Transkütanöz elektriksel sinir uyarımı (TENS) kullanımın spirometrik solunum fonksiyonları, kan gazlan ve hemodinamik durum üzerine olan etkisinin gösterilmesi amaçlanmıştır. Cinsiyet dağılımı gözetmeksizin 20-70 yaş arası torakotomi yapılan tüm hastalar çalışmaya alındı ve 2 çalışma grubu oluşturuldu. Birinci grup; TENS uygulanan 19'u erkek 11 'i kadın toplam 30 hastadan oluşuyordu. Bu grup hastalara 48 saat sürekli sonrasında da her 3 saatte 20 dakika olmak üzere toplam 5 gün TENS uygulaması yapıldı. İkinci grup; Kontrol grubu hastaları idi ve 16'sı erkek, 12'si kadın toplam 28 hastadan oluşuyordu. Bu hastalara standart analjezi yöntemi uygulandı. Her iki hasta grubunda da ağrı görsel analog ölçek (VAS) kullanıldı. VAS istirahatte 4 eforda 6 olan hastalara analjezik yapıldı. Her iki hasta grubunda da postoperatif dönemde 0 (ekstübasyon sonrası), 2, 6, 12, 24, 48, 72, 120 saatlerde FEVı, FVC, Pa02, PaC02, satürasyon, nabız sayısı değerleri ölçüldü. Buna ilave olarak postoperatif uygulanan analjezik ilaç dozları çalışıldı. Postoperatif FEVı, FVC, oksijen satürasyonu değerlerindeki artışlar grup 1 hastalarda grup 2 hastalara göre daha yüksek seviyede bulunmuştur ve bu artışlar istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Yine benzer şekilde postoperatif dönemde kullanılan analjezik ilaç miktarları karşılaştırılmış ve grup 1 hastalarda daha az kullanıldığı bulunmuştur (p<0.05). Grup 1 hastalarda daha düşük PaCÛ2 ve daha yüksek PaÛ2 değerleri elde edilmiş olmasına rağmen bu değerler istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). TENS kullanımı ile ilişkili hiçbir istenmeyen etki ve intolerans görülmemiştir. TENS kalp pili, aritmi vb gibi kalp hastalığı olan ve kooperasyonu bozuk veya hareketleri kısıtlı nörolojik hastalığı olan hastalarda kullanılmadı. TENS kolay kullanımı, hiçbir yan etkisinin olmaması ve akut torakotomi ağnsındaki etkinliği nedeni ile göğüs cerrahisi kliniklerinde rahatlıkla kullanılabilecek bir yöntemdir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.subject Ağrı, TENS, Torakotomi, postoperatif en_US
dc.title Torakotomi yapılan hastlarda transcuteneal electrical nreve stimulation (TENS) yönteminin spirometrik solunum fonksiyonları, kan gazları (PO2, PaCO2) ve hemodinamik durum üzerine olan etkisinin gösterilmesi. en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Göğüs Cerrahisi en_US
dc.contributor.consultantID Abid Demircan en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account