Akdeniz Üniversitesi DSpace

4-6 yaş çocukların illüstrasyon stili eğilimi üzerine bir araştırma ve resimli çocuk kitabı

Show simple item record

dc.contributor.author Çolak, Beyza
dc.date.accessioned 2023-11-10T14:46:48Z
dc.date.available 2023-11-10T14:46:48Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7212
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem 4-6 yaş çocuklar için hazırlanmış olan resimli çocuk kitaplarının içerisinde bulunan az ögeli, orta ögeli veya çok ögeli illüstrasyonlardan hangi tür olanının çocukların ilgisini çektiğinin ve tercihlerini hangisinden yana kullandıklarının belirlenmesidir. "Çocuklar kendi yaş kategorilerine ait kitaplarda bulunan illüstrasyon stillerini tercih eder mi?" sorusundan yola çıkılarak yapılan bu araştırma, 4-6 yaş çocuklar için tercih edilmesi gereken illüstrasyon türünü belirlerken yol gösterici olması açısından önemlidir. Araştırmada, illüstrasyon terimi ele alınarak başlangıcından günümüze kadar olan gelişim süreci hem dünyadaki hem de Türkiye'deki tarihçesine değinilerek aktarılmıştır. Çocukluk kavramının ortaya çıkışından bahsedilerek, okul öncesi dönem 4-6 yaş çocuğun gelişim süreçleri ve sanatsal faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Resimli çocuk kitabı kavramı, kısa tarihçesi açıklanmış ve araştırmanın konusunu içeren az ögeli, orta ögeli ve çok ögeli illüstrasyonlardan bahsedilmiştir. Araştırma evrenini, Antalya ilindeki özel kreşlerde eğitim gören toplamda 50 katılımcının bulunduğu 4-6 yaş okul öncesi dönem çocuk oluşturmuştur. Araştırma kapsamında nitel araştırma yönteminin içerisinde bulunan yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmış ve veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme sorularından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulgular ışığında katılımcılar tarafından tercih edilen çok ögeli illüstrasyon stilini barındıran bir resimli çocuk kitabı uygulaması tasarlanmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title 4-6 yaş çocukların illüstrasyon stili eğilimi üzerine bir araştırma ve resimli çocuk kitabı en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Grafik en_US
dc.contributor.consultantID Kirişcan, Bekir. en_US
dc.contributor.institute Güzel Sanatlar Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account