Akdeniz Üniversitesi DSpace

Açımlayıcı faktör analizi ve kümeleme analizi ile matematik ve geometri tutum ölçeği üzerine bir çalışma

Show simple item record

dc.contributor.author Çizmeci, Nurfer
dc.date.accessioned 2022-10-03T08:48:50Z
dc.date.available 2022-10-03T08:48:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5614
dc.description.abstract Öğrencilerin matematik ve geometri derslerine olan ilgilerinin azalmasıyla bu ilginin nasıl artırılacağına ilişkin yapılan çalışmalar, son yıllarda önem kazanmıştır. Matematik ve geometri derslerindeki akademik başarı öğrencilerin ileriki yaşamlarında da etkili olacağından öğrencilerin bu derslere olan tutumlarını ölçmek oldukça önemlidir. Bu araştırma için çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden olan faktör analizi ve kümeleme analizi uygun bir istatistiksel analiz yöntemidir. Bu çalışmanın amacı öğrencilerin matematik ve geometri derslerine yönelik tutumlarını açımlayıcı faktör analizi ile kümeleme analizi yöntemlerini kullanılarak incelemektir. Ayrıca elde edilen açımlayıcı faktör analizi ile kümeleme analizi sonuçlarını karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Antalya ilindeki 6 farklı ilçede bulunan adrese dayalı yerleştirme sistemiyle öğrenci kabul eden 8 farklı lisede öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 1320 tane 10., 11., 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan ortaöğretim öğrencilerinin matematik ve geometri derslerine yönelik tutumlarını belirlemek için Aşkar (1986) tarafından geliştirilen matematik dersi tutum ölçeği ve Cansız Aktaş ve Aktaş (2013) tarafından geliştirilen geometri dersine yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Matematik tutum ölçeği için faktör analizi sonucunda ilgi ve tutum şeklinde isimlendirilen 2 ayrı faktör elde edilmiştir. Geometri tutum ölçeği için özgüven, kaygı, kullanışlılık ve önemlilik şeklinde isimlendirilen 4 ayrı faktör elde edilmiştir. Ortaöğretim öğrencilerinin matematik ve geometri derslerine yönelik tutumlarının sınıflandırılmasında açımlayıcı faktör analizi ve kümeleme analizi yöntemleri benzer sonuçlar vermiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Açımlayıcı faktör analizi ve kümeleme analizi ile matematik ve geometri tutum ölçeği üzerine bir çalışma en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Matematik en_US
dc.contributor.consultantID Yalçın, Fisun. en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account