Akdeniz Üniversitesi DSpace

Pilates mat egzersizlerinin orta yaş kadınlarda algılanan sağlık düzeyi, esneklik ve beden kütle indeksi üzerine etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Hınçal, Sabriye
dc.date.accessioned 2021-11-19T08:21:45Z
dc.date.available 2021-11-19T08:21:45Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4879
dc.description.abstract Amaç: Bu araştırmanın amacı, 10 haftalık pilates mat egzersizlerinin orta yaş kadınlarda, algılanan sağlık düzeyi, esneklik ve beden kütle indeksi (BKİ) üzerine etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Araştırmaya, orta yaşta 28 kadın deney grubu olarak, 14 kadın ise kontrol grubu olarak katıldı. Deney grubuna, 10 hafta boyunca, haftada 3, günde 60 dakika pilates mat egzersizi uygulandı. Kontrol grubu herhangi bir egzersiz programına katılmadı. Esneklik testi, BKİ ölçümleri ve algılanan sağlık düzeyi anketi, her iki gruba da egzersiz öncesinde ve sonrasında uygulandı. Bu çalışmada istatistiksel sonuçlar spss 21.0 paket programı kullanılarak hesaplandı. Deney grubu ölçümlerinde parametrik testlerden Paired Sample T-Testi kullanıldı. Kontrol grubunda parametrik olmayan testlerden Wilcoxon İşaretlenmiş Sıra Sayıları testi kullanıldı. Bulgular: Araştırmada deney grubunun ön test ve son test ortalamaları arasında BKİ değerlerinde istatistiksel olarak anlamlılık görülmezken, esneklik değerleri ve algılanan sağlık düzeylerindeki değerlerde istatistiksel anlamlılık görüldü (p<0,001). Kontrol grubunda ise ön test ve son test ortalamaları arasında BKİ değerleri ve esneklik değerlerinde istatistiksel olarak anlamlılık görülmezken, algılanan sağlık düzeylerindeki değerlerde kontrol grubunun aleyhine istatistiksel anlamlılık görüldü (p<0,01). Sonuç: Bu çalışmada düzenli yapılan 10 haftalık pilates egzersizlerinin, orta yaş kadınlarda algılanan sağlık düzeyi ve esneklik değerlerinde olumlu bir artış gösterdiği sonucuna varıldı. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject algılanan sağlık, beden kütle indeksi, esneklik, pilates en_US
dc.title Pilates mat egzersizlerinin orta yaş kadınlarda algılanan sağlık düzeyi, esneklik ve beden kütle indeksi üzerine etkisinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Hareket ve Antrenman Bilimleri en_US
dc.contributor.consultantID Tahir Kılıç en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account