Akdeniz Üniversitesi DSpace

Tıp Fakültesi öğrencilerinin meme maketi ve standart hasta uygulamaları ile meme muayenesi becerilerinin geliştirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Türközen, Aslı
dc.date.accessioned 2021-09-15T08:36:09Z
dc.date.available 2021-09-15T08:36:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4203
dc.description.abstract Amaç: Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencileriyle gerçekleştirilen meme maketi ve standart hasta uygulamaları ile meme muayenesi becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin standart hasta uygulamasında hastayı karşılama, hastalık hikayesi alma, etkili iletişim kurma ve kötü haber verme becerisini deneyimlemeleri hedeflenmiştir. Uygulama öncesi ve sonrasında öğrencilere meme kanseri ve kötü haber verme ile ilgili bilgi, beceri ve tutum düzeylerini ölçen anket uygulanarak, öğrencilerin bilgi seviyesi değişiklikleri değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma 2017-2018 eğitim döneminde mesleksel beceri uygulamaları içerisinde yer alan standart hasta uygulamalarında gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın içeriği standart hastadan hastalık hikayesi alma ve meme maketi üzerinde "klinik meme muayene" becerisinin geliştirme ve muayene sonucunun hastaya bilgi verilmesinden oluşmaktadır. Uygulama öncesi tüm öğrencilere konu hakkında kuramsal bilgi aktarılmış ve klinik meme muayenesi konusunda öğrenim rehberiyle uygulama yaptırılmıştır. Uygulamalara katılan 406 öğrenciden alınan anketlerin öntest- sontest sonuçları ve standart hasta uygulaması geribildirim formu değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan 406 öğrenciye uygulama öncesinde ve sonrasında uygulanan anketler değerlendirildiğinde, öğrenciler meme kanseri ile ilgili risk faktörlerinin neler olduğunu öğrenmiş ve hasta hikayesi alırken bunları sorgulayabilmişlerdir (p<0,05). Meme muaynesi yapma becerisini geliştirmiş, memede kitle varlığını saptayabilmişlerdir (p<0,05). Hastalara bilgilendirme ve ilgili branşlara yönlendirme yaparak kötü haber verme becerisini deneyimlemişlerdir (p<0,05). Ayrıca öğrencilerin % 99'u uygulamadan memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Sonuç: Uygun bir senaryo ve planlı eğitimlerle "Standart Hasta Uygulamaları" klinik öncesi dönem eğitimlerinde başarıyla kullanılabilir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject simülasyon uygulamaları, standart hasta, meme muayenesi, meme kanseri, geribildirim en_US
dc.title Tıp Fakültesi öğrencilerinin meme maketi ve standart hasta uygulamaları ile meme muayenesi becerilerinin geliştirilmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Tıp Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Yeşim Şenol en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account