Akdeniz Üniversitesi DSpace

Ailesel hiperkolesterolemili hastalarda LDL reseptör geninin 3 numaralı ekzonundaki mutasyonların SSCP yöntemiyle taranması

Show simple item record

dc.contributor.author Nal, Nevrah
dc.date.accessioned 2020-06-10T11:56:01Z
dc.date.available 2020-06-10T11:56:01Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/35
dc.description.abstract Ailesel hiperkolesterolemi (Familial Hypercholesterolemia, FH), otozomal dominant kalıtım gösteren, heterozigot bireylerde 1/500, homozigot bireylerde 1/1000000 sıklıkla görülen yaygın genetik hastalıklardan biridir. Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) tarafından taşınan plazma kolesterolünün yükselmesiyle karakterizedir. Plazma LDL- kolesterol seviyesinin artması sonucu kolesterolün aşın depolanmasından kaynaklanan ciltte ve tendonlarda ksantoma oluşumu ve prematüre aterosklerozis gerçekleşmektedir. Genel hastalık belirtilerinin şiddetinde, mutant allelin heterozigot ya da homozigot durumda oluşuna bağlı olarak farklılık görülür. Kolesterol metabolizmasında hayati rol oynayan LDLR (low density lipoprotein receptor) geninde meydana gelen mutasyonlar ailesel hiperkolesterolemiye neden olmaktadır. LDLR geni 19 numaralı kromozomun pl3. 1-13.3 bölgesinde lokalizedir.18 ekzon 17 intron içeren 45kb.lik bu gen 839 aminoasitten oluşan olgun bir protein kodlar. Moleküler tarama yöntemlerinden SSCP, HA, DGGE, RFLP ve DNA dizi analizi teknikleri kullanılarak bugüne kadar bu gen üzerinde 500'den fazla insersiyon, delesyon, anlamsız ve yanlış anlamlı mutasyon saptanmıştır. Çalışmamızda, laboratuvar ve klinik bulguları ailesel hiperkolesterolemi ile uyum gösteren 32 hastanın DNA'sı izole edildikten sonra LDLR geninin 3 numaralı ekzonuna özgü primerler kullanılarak PCR ve nonradyoaktif SSCP teknikleriyle mutasyon taraması yapılmıştır. Sonuçta 10 ve 15 numaralı olgularda hafif, 18 ve 19 numaralı olgularda ise bariz band kayması gözlenmiş kesin sonuç için dizi analizi yapılması kararlaştırılmış, diğer olgular ise normal bulunmuştur. Çalışmamızda, SSCP tekniğinin bu hastalık için standardizasyonu yapıldığından aynı hastalarda diğer ekzonlarda mutasyon taramasına devam edilecektir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Ailesel hiperkolesterolemi, moleküler genetik, SSCP. en_US
dc.title Ailesel hiperkolesterolemili hastalarda LDL reseptör geninin 3 numaralı ekzonundaki mutasyonların SSCP yöntemiyle taranması en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Sağlik Bilimleri Enstitüsü, Tibbi biyoloji ve genetik anabilim dali en_US
dc.contributor.consultantID Güven Lüleci en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account