Akdeniz Üniversitesi DSpace

Kadın portresi ve “Mabel” örneğinde nesne-kadın imgesinin resimsel çözümlemesi

Show simple item record

dc.contributor.author Şayık, İlyar
dc.date.accessioned 2021-02-08T14:13:15Z
dc.date.available 2021-02-08T14:13:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/2708
dc.description.abstract "Kadın Portresi ve "Mabel" Örneğinde Nesne-Kadın İmgesinin Resimsel Çözümlemesi" konulu tez dört bölümde incelenmiştir. "Tarihsel Süreçlerde Kadının Değişen Sosyo-Ekonomik Statüsü" başlıklı Birinci Bölümde; Toplumsal dönüşümlerde kadının yeri ve rolleri, tarihi süreç içerisinde kadın imgesinin ele alınış biçimleri, ilkçağdan modern sanat dönemlerine kadar örneklerle zenginleştirilmiştir. Sanat akımlarının ışığında kadın imgesi incelenmiştir. "Sosyo-Ekonomik Dönüşümlerde "Kadın İmgesi"nin Oluşumu ve Resim Sanatına Yansıması" başlıklı İkinci Bölümde; Tüketim Olgusunun en belirgin özellikleri üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda Resim Sanatındaki kadın imgesi ele alınmış ve tüketim olgusuyla ilişkilendirilmiştir. Üçüncü Bölümde; " "Mabel" Örneğinde Nesne-Kadın İmgesinin Yansıtılma Biçimi" başlığı altında "Mabel" isimli bir sakızın üzerinde yer alan zenci kadın portresi ele alınmıştır. Zenci kadın, reklam unsuru ve ötekileştirme kavramları ışığında araştırmalar yapılmıştır. Reklamın tüketim ile olan ilişki bağlantıları üzerinde durulmuştur. Dördüncü Bölümde ise; "Mabel" örneğinden hareketle oluşturulan özgün ifade çözümlemeleri yer almaktadır. Bu son bölümde tez konusu doğrultusunda ortaya çıkmış resim uygulamaları bulunmaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Kadın portresi ve “Mabel” örneğinde nesne-kadın imgesinin resimsel çözümlemesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Resim en_US
dc.contributor.consultantID Nevin Yavuz Azeri en_US
dc.contributor.institute Güzel Sanatlar Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics