Akdeniz Üniversitesi DSpace

The effects of ELP use inpreschool education on children’s socio-emotional adaptation and self-concept development

Show simple item record

dc.contributor.author Gencer, Ezgi
dc.date.accessioned 2020-12-08T08:27:19Z
dc.date.available 2020-12-08T08:27:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2400
dc.description.abstract Bu çalışma Avrupa Dil Portfolyosunun okul öncesi eğitimde çocukların sosyo-duygusal adaptasyonlarına ve benlik algılarına etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Buradan yola çıkarak, araştırma sorusuna nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Çalışma 2011-2012 bahar yarıyılında on iki hafta olarak planlanmıştır.Araştırmadaki birinci grup 6 yaşında 18 çocuktan oluşmaktadır; ikinci grup 6 yaşında 16 çocuktan oluşmaktadır. İlk grup deney, ikinci grup ise kontrol grubudur. Toplamda 34 adet denek çalışmada yer almıştır. Yarı deneysel yöntem ile deney ve kontrol grubuna ön test ve son test uygulanmıştır. İstatistiksel veri analizi için tekrarlı ölçümlerde iki faktörlü ANOVA kullanılmıştır. Çalışmada çocukların benlik algılarının gelişimini ölçmek için Dr. Donald Demoulin tarafından tasarlanan Benlik Algısı Gelişimi Ölçeği (2000) kullanılmıştır. Sosyo-duygusal adaptasyon düzeylerini ölçmede ise Marmara Üniversitesi'nde çalışan uzman bir akademik kadro tarafından tasarlanan MASDU (2002-2003) ölçeği araştırmada yer alan her çocuğa uygulanmıştır. Her iki ölçek ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Avrupa Dil Portfolyosu kullanılmadan önce ve kullanıldıktan sonra ölçekler araştırmada yer alan her çocuğa uygulanmıştır. Amerikan Kültür Dil Merkezi okul öncesi dil eğitimi süresince Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) kullanmaktadır. Kullanılan portfolyo geçerliliği olan bir Avrupa Dil Portfolyosu değildir fakat Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı tarafından geçerliliği kabul edilen portfolyonun benzeridir. Kullanılan portfolyo Amerikan Kültür Dil Merkezi tarafından okul öncesi dil eğitimi alan çocuklar için tasarlanan dil portfolyosudur. Yapılan uygulamaların sonucuna göre dil portfolyosu uygulanan grubun diğer gruba göre sosyo-duygusal adaptasyonlarının ve benlik algılarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Dil eğitimi süresince dil portfolyosu kullanımın çocukların sosyo-duygusal adaptasyonlarının ve benlik algılarının gelişiminde etkili olduğu sonucuna varılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Genç Öğrenenler, Sosyo-Duygusal Adaptasyon, Benlik Algısı, Avrupa Dil Portfolyosu, Öğrenci-Odaklı Etkinlikler. en_US
dc.title The effects of ELP use inpreschool education on children’s socio-emotional adaptation and self-concept development en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Department of Foreign Language Education en_US
dc.contributor.consultantID Binnur Genç İlter en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account