Akdeniz Üniversitesi DSpace

12no’lu Antalya Şer’iyye sicili defterine göre 1862-1864 yılları arasında Antalya şehrinin idari ve sosyo-ekonomik durumu

Show simple item record

dc.contributor.author Tanriseven, Ruken
dc.date.accessioned 2020-10-02T11:06:28Z
dc.date.available 2020-10-02T11:06:28Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1614
dc.description.abstract İdari, adli, sosyolojik, ekonomik ve etnografik bakımdan önemli kayıtlar içeren şer'iyyesicillerinin, tutulduğu yer ve tarihlerde yerel farklılıkların ortaya çıkarılması ve bu anlamdaşehir tarihinin aydınlatılmasında çok önemli yeri bulunmaktadır.Bu tezde 1862-1864 yılları arasında tutulan XII Numaralı Antalya Şer'iyye Siciliışığında Antalya'nın idari, adli, sosyo-ekonomik görüntüsü ortaya konulmaya çalışılmıştır.İncelenen dönemde Antalya'nın Konya eyaletine bağlı bir sancak olduğu ve özellikle II.Mahmut ve Tanzimat Döneminde ortaya konan idari, adli, ekonomik ve sosyal uygulamalarınAntalya'ya aynen yansıdığı görülmektedir. Bu dönemde Antalya'nın idari yapısındakaymakamlar, adli yapıda naiblerin sorumlu olduğu ve yapılan yenileşme hareketlerine uygunolarak yeni kurumların var olduğu tespit edilmiştir.Bu dönemde devletin iktisadi politikalarının Antalya'ya ne ölçüde yansıdığınıgöstermesi bakımından tedavülde bulunan paralar, çeşitli ürünlere ait fiyatlar; ayrıca ailelerindurumu ve etnik-dini yerleşim itibariyle kentin sosyal profili ortaya konularak, Antalya'nıntipik bir Osmanlı- Anadolu kenti olma özelliği göze çarpmaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title 12no’lu Antalya Şer’iyye sicili defterine göre 1862-1864 yılları arasında Antalya şehrinin idari ve sosyo-ekonomik durumu en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Tarih en_US
dc.contributor.consultantID Haldun Eroğlu en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account