Akdeniz Üniversitesi DSpace

farede prenatal gelişimin erken dönemlerinde abelson tirozin kinaz’ın (c-Abl) belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Yaba, Aylin
dc.date.accessioned 2020-09-23T14:53:12Z
dc.date.available 2020-09-23T14:53:12Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1423
dc.description.abstract c-Abl, Reseptör-olmayan Protein Tirozin Kinaz (NRPTK) ailesinin bir üyesi olup hücrede çekirdekte, sitoplazmada ve membranda yerleşiktir. Bazı sinyal adaptörleri, kinazlar, fosfatazlar, hücre siklusu düzenleyicileri, transkripsiyon faktörleri ve hücre iskeleti proteinleri ile ilişki kurarak birçok sinyal yolunda rol almaktadır. Amacımız; değişik gelişim dönemlerinde fare embriyo ve uterinal dokularındaki c-Abl kinaz ekspresyonunu belirleyerek bu proteinin memeli fertilitesindeki önemini açıklamaktır. Çalışmada gebeliğin 1.-9., 11., 13., ve 15. günleri ve proöstrus, östrus, metöstrus ve diöstrus fazlarına ait fare uterus örnekleri kullanıldı. Uterusun doku örneklerine rutin parafin immünohistokimyasal yöntemler, ovosit, zigot, 2-, 4-, 8- hücreli, morula ve blastosist aşamasındaki implantasyon öncesi embriyolara ise immünofloresan ve immünoelektronmikroskobik yöntemleri uygulandı. Uterinal siklusun proöstrus evresinde lümen ve bez epitelinde zayıf boyanan c-Abl reaksiyonunun östrus ve metöstrus evrelerinde kuvvetlendiği gözlendik. Diöstrus evresinde ise lümen ve bez epitelindeki reaksiyonun şiddetinde bir azalma vardı. Ovosit, zigot ve preimplantasyon dönemi embriyolarında çekirdekte oldukça yoğun olarak izlenen c-Abl'nin, hücrelerin sitoplazmalarında çok zayıf üretildiği belirlendi. Gebeliğin 1. gününden 5. gününe doğru uterus lümen epitelindeki c-Abl immünoreaktivitesinin arttığı ancak, gebeliğin 6. gününden itibaren bu reaksiyonun azaldığı belirlendi. Plasental gelişimde ise implantasyonla mural trofoblastlarda başlayan c-Abl üretiminin, embriyoyu çevreleyen ve ektoplasental konide yerleşim gösteren birincil trofoblast hücrelerinde şiddetlenerek yayıldığı, gelişimini tamamlamış plasental yapının labirent tabakasında belirlendi. Sonuç olarak c-Abl tirozin kinazın, farede blastosist implantasyonunda, ve plasental gelişimde trofoblast invazyonu ve plasental anjiyogenezde önemli rollere sahip olabileceği, böylece gebelik boyunca c-Abl kinaz üretimindeki herhangi bir anormal değişimin implantasyon ve plasentasyonun gerçekleşmesinde anormalliklere neden olabileceği ve böylece fertiliteyi olumsuz yönde etkileyebileceği kanısına varıldı. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.subject c-Abl, fare, embriyo, implantasyon, plasenta. rv en_US
dc.title farede prenatal gelişimin erken dönemlerinde abelson tirozin kinaz’ın (c-Abl) belirlenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Histoloji ve Embriyoloji en_US
dc.contributor.consultantID Necdet Demir en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account