Filter by: Subject

Results Per Page:

Adrenalektomi, kemikleşme, fetal gelişim, sıçan. (1)
Aerobik Güç, Anaerobik Güç, Vücut Kompozisyonu, Somatotip, Wingate, MaxV02, Endurance Shuttle Run Test. (1)
Akkeçi, büyüme modeli, canlı ağırlık artışı, regresyon denklemleri, regresyonlann homojenliği. (1)
Antalya kıyı bölgesi, katı atık, katı atık yönetimi, katı atık sorunu, katı atık bertarafı, düzenli depolama, kompost, geri kazanım (1)
Arabidopsis thaliana, Mildiyö Hasatlık etmeni, Peronospora parasitica, T-DNA mutasyonu, Dayanıklılık genleri, Moleküler ve morfolojik markör (1)
Arabidopsis thaliana, Peronospora parasitica, fenolikler, kalloz, lignin, peroxidase, oksidatif açılım, immunogold etiketleme. (1)
Arachis hypogaea L. Virginia tipi, yerfıstığı, kantitatif varyasyon, yapay mutasyon, iki yönlü seleksiyon. (1)
Arazi kullanımı, Niteliksel arazi değerlendirme, Niceliksel arazi değerlendirme, Potansiyel arazi kullanım planlaması. (1)
Arttırma-Eksiltme İşlemcileri, Spin- 1/2 Parçacığı, Dirac Denklemi, Spin-1 Parçacığı, Kemmer Denklemi, İki Fermion Sistemi. (1)
Asal ideal, Noetherian Halka, Modül, Noetherian Modül, Asal altmodül, Asalca altmodül, P-asal alt modül, P-asalca altmodül, Genişletilmiş altmodül, Cohen Teoremi. (1)
Avokado (Persea americana Mili.), çiçeklenme zamanı, meyve tutumu, meyve büyüme ve gelişmesi, solunum hızı, optimal derim zamanı, soğukta, kontrollü atmosferde ve modifiye atmosferde muhafaza. (1)
Avokado, FTIR, Yağ, Protein (1)
Ayak profili, çukur profili, penetrometre direnci, pot biçimi, gravimetrik nem içeriği, hacim ağırlığı, tane iriliği. (1)
aze köy peyniri, patojen bakteri. kimyasal analiz (1)
B. tabaci, D. citri, T. vaporariorum, AFLP (1)
Basketbol, Antropometri, Performans, Morfolojik özellikler, Somatotip, Beden Kompozisyonu, Proporsiyon, Motor Özellikler. (1)
Beyaz Yeni Zelanda Tavşanı, Genotip * Çevre i nteraks iyonu. Canlı ağırlık. (1)
Bilezik alma deniz yosunu özü demir bileşikleri meyve verimi meyve kalitesi irilik (1)
Birinci kuantizasyon, klasik spinli kütleli ye kütlesiz parçacıklar, foton dalga fonksiyonu, elektron dalga fonksiyonu, foton yayıcısı, elektron yayıcısı, ışınımsal süreçler, elektron ve foton etkileşmeleri, Compton olayı, frenleme ışınımı, elektron-elektron saçılması, elektron- pozitron saçılması, çift oluşumu, çiftin yokolması, Lamb kayması, boşluk kutuplanması, kendiliğinden yayma ve soğurma, enerji kayması, elektronun öz enerjisi, fotonun boşluk durumu. (1)
Broyler, probiyotik, antibiyotik, Lb. acidophilus ve Ec. faecium, canlı ağırlık, yemden yararlanma oram, karkas ağırlığı, karkas randımanı. (1)