Akdeniz Üniversitesi DSpace

Kadmiyum ile oluşturulan hipertansiyonda izole sıçan göğüs aortunun endojen vazopresörlere yanıtı. Nifedipin'in hipertansiyon ve kasılma yanıtları üzerinde etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Özdem, Sadi S.
dc.date.accessioned 2020-06-16T12:14:24Z
dc.date.available 2020-06-16T12:14:24Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/97
dc.description.abstract Kadmiyum ile hipertansiyon oluşturulan sıçanların izole göğüs aortu halkalarında endotelin-1, noradrenaline angiotensin 11 ve arginin vasopressin' e kasılma yanı t lar ındaki değişiklikler ve ağızdan nifedipin uygulanmasının bu değişiklikler üzerindeki etkisi araştırıldı. Onbeş gün boyunca periton içine 1.0 mg/kg/gün kadmiyum uygulanması sıçanların orta kan basıncında anlamlı bir yükselmeye ve fizyolojik vücut ağırlığı artışında durmaya neden oldu. Kadmiyumun bu etkilerinin enjeksiyonların kesilmesini izleyen 5 gün boyunca sürdüğü belirlendi. Kadmiyum ile hipertansiyon oluşturulan hayvanların izole göğüs aortu halkalarının endotelin-i (10" '^-İO"3 M), noradrenalin (3x10" " -10- 4 M), anjiotensin II (3xl0"a-10-6 M) ve arginin vazopressin'e ( 10" * -3x10" 7 M) kasılma yanıtlarının normotansif kontrollerinden düşük olduğu saptandı. Beş gün süreyle 10 mg/kg/gün ağızdan nifedipin uygulanması, hipertansif hayvanlarda daha belirgin olmak üzere kan basıncını düşürdü ve kadmiyumun fizyolojik vücut ağırlığı artışını durdurucu etkisini ortadan kaldırdı. Bununla birlikte izole aort halkalarının uygulanan endojen vazokonstr iktör lere yanıtlarında anlamlı bir değişiklik oluşturmadı. Kadmiyum ile oluşturulan hipertansiyonda değişik süre ve dozlarda uygulanacak farklı antihipertansif ilaçların, çeşitli damar düz kaslarında endojen vazokonstriktör ve vazodi latör lere yanıtlarda oluşturacakları değişikliklerin incelenmesinin yararlı olacağı sonucuna varıldı. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title Kadmiyum ile oluşturulan hipertansiyonda izole sıçan göğüs aortunun endojen vazopresörlere yanıtı. Nifedipin'in hipertansiyon ve kasılma yanıtları üzerinde etkisi en_US
dc.type specialistThesis en_US
dc.contributor.department Farmakoloji en_US
dc.contributor.consultantID Çağlar Öğütman en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account