Akdeniz Üniversitesi DSpace

Bazı gül çeşitlerinde çiçek sapı uzunluğunun kimyasal yöntemlerle kontrol edilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Ayvaz, A. Nilhan Sedef
dc.date.accessioned 2020-06-16T11:49:15Z
dc.date.available 2020-06-16T11:49:15Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/94
dc.description.abstract Bu araştırmada dört gül çeşidinde çiçek sapı uzunluğunun kim yasal yöntemlerle kontrol edilmesi incelenmiştir. Denemeye alınan çeşitlerin bitki organları üzerinde de çeşitli gözlem ve ölçümler yapılmıştır. Bu amaçla uzun ve zayıf sap oluşturan 'Angelica' ve 'Seyhan' gül çeşitlerinde topraktan ve yapraktan paclobutrazol uy gulanmıştır. Kısa ve kalın sap oluşturan 'Athena' ve 'Helmut Schi - midt' gül çeşitlerinde ise yapraktan GA3 uygulaması yapılmıştır. Araştırma 1992-1993 yıllarında Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Arazisi ' nde yürütülmüştür. 'Angelica' ve 'Seyhan' çeşitlerinde paclobutrazol uygulaması sonucu sürgün uzunlukları sadece yaz döneminde kısalmış, birinci ve ikinci kesim dönemlerinde bu etki devam etmemiştir. Gonca iri liğinde artış olmuş, çiçek sapı uzunluğunda farklılık olmamış, ke silen toplam çiçek sayısı ise azalmıştır. Birinci kesim döneminde çiçek dalı yaş ağırlıkları artarken, ikinci kesim döneminde uygu lamalar arasında farklılık olmamıştır. Bu dönemlerde taç yaprak ve yan tomurcuk oluşumlarında da farklılık gözlenmemiştir. Kör sürgün oluşumunda azalma kaydedilmiştir. Vazo ömrü her iki çeşitte de 2-5 gün ki salmıştır. Bitki organları üzerinde yapılan gözlem ve ölçümler sonucunda yaprak eni, yaprak boyu, üç yaprakçıklı yaprak sayısı, beş yaprak- çıklı yaprak sayısı, boğumlararası mesafe ve diken sayısı azalmış tır. Sap kalınlığı ve Doyun kısmı kalınlığı artmıştır. Paclobutra zol uygulamasının sap düzgünlüğü üzerine etkisi olmamıştır. 'Athena' ve 'Helmut Schimidt' çeşitlerinde GA3 uygulaması so nucu sürgün uzaması, gonca ve sap uzunlukları ile kesilen toplam çiçek sayıları doz artışına paralel olarak artmıştır. Yaş ağırlık artarken, taç yaprak sayısı ve yan tomurcuk oluşumunda belirgin bir farklılık olmamıştır. Vazo ömrü her iki çeşitte de 2-3 gün uzamışt ı r. Bitki organları üzerinde yapılan gözlem ve ölçümlerden elde edilen sonuçlara göre yaprak eni, yaprak boyu, üç yaprakçıklı yap arak sayısı, beş yaprakçıklı yaprak sayısı, boğumlararası mesafe ve diken sayısı artmıştır. Sap kalınlığı ve boyun kısmı kalınlığı a zalmıştır. GA3 uygulamasının sap düzgünlüğü üzerine etkisi olma mıştır. en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title Bazı gül çeşitlerinde çiçek sapı uzunluğunun kimyasal yöntemlerle kontrol edilmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı en_US
dc.contributor.consultantID İbrahim Baktır en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account