Akdeniz Üniversitesi DSpace

14-16 Yaş grubu sporcularda farklı ağırlık çalışmalarının kalp-solunum sistemi üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Çetinkaya, Vedat
dc.date.accessioned 2020-08-07T10:04:19Z
dc.date.available 2020-08-07T10:04:19Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/935
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, haftada 3 gün, 8 hafta devam eden, izometrik, izotonik ve pliometrik kuvvet antrenman programlarının 14-16 yaş grubu sporcuların kalp- solunum sistem üzerindeki etkileri belirlemektir. Araştırmaya ortalama yaşlan (15,04±0,65 yıl) olan 50 sağlıklı erkek öğrenci gönüllü olarak katıldı. Denekler random yöntemiyle İzot (n=12), İzom (n=13), Ukd (n=13), kontrol (n=12) grup olmak üzere gruplara ayrıldılar. Deneklerin belirlenmesinde, Modifiable Activity Questionnaire For Adolescent modifiye anket formu uygulandı. Antrenman grubu 8 hafta süre ile farklı kuvvet antrenman programlarını uyguladı. Kontrol grubu antrenman programına katılmadı. Deneklerin fiziksel ve fizyolojik parametrelerini belirlemek için (Boy, ağırlık, göğüs çevresi, bel çevresi, uyluk çevresi, Vücut yağ yüzdesi, antropometrik ölçümler yapıldı. Deneklerin kuvvet ölçümleri, handgrip, sırt- bacak dinamometresi ile yapıldı. 15 sn' lik çoklu dikey sıçrama ve tekli dikey sıçrama testinde Bosco' nun new test 2000 test bataryası, durarak uzun atlama mesafesi ölçmek için de (DUA) testi kullanıldı. Deneklerin solunum parametreleri, pony marka spirometre ile ölçüldü. Deneklerin MaxVCh ölçümleri monarg 814 ergobisiklet ile yapıldı. İstatistik yöntemi olarak gruplar arası farkları belirlemek için Anova, 1. ve 2. ölçüm arasındaki farklılıkları belirlemek için t testi kullanılmıştır. Kuvvet parametreleri, bench press, omuzlama, squat, arm-curl. UKD grup plyometrik metotla, aralıklı yerleştirilmiş üç kasa üzerinden atlama çalışması yaptırıldı. Çalışma sonrasında, çalışma grubunun max VO2 değerlerinde 1. ve 2. ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubunun maxVO2 değerlerinde 1. ve 2. ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Çalışma grubunun; % yağ, değerlerinde 1. ve 2. ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubunun % yağ değerlerinde 1. ve 2. ölçümler arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Çalışma gruplarının Pençe kuvveti, bacak kuvveti, çoklu dikey sıçrama, dua ve tekli dikey sıçrama, değerlerinde 1. ve 2. ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (P<0,05). Pençe kuvveti, bacak kuvveti, çoklu dikey sıçrama, dua ve tekli dikey sıçrama, değerlerinde kontrol grubunun 1. ve 2. ölçümleri arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). FVC değerlerinde Ukd ve İzot' da (P<0,05) anlamlı artış bulunmasına rağmen, İzom ve kont grubunda 1. ve 2. ölçümler arasında anlamlı fark bulunmamıştır (P>0505). Çalışma gruplarının VC ve IVC değerlerinde 1. ve 2. ölçümleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).Kontrol grubunun VC ve IVC değerlerinde 1. ve 2. ölçümler arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (P>0,05). Çalışma ve kontrol gruplarının MW değerlerinde, 1. ve 2. ölçüm arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Deneklerin kas değerlerinde, 1. ve 2. ölçümler arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,01). Deneklerin, skb ve dkb değerlerinde 1. ve 2. ölçümler arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Bu sonuçlara göre, farklı kuvvet antrenman programlarının kardiovasküler sistem üzerinde pozitif etkileri olduğu söylenebilir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title 14-16 Yaş grubu sporcularda farklı ağırlık çalışmalarının kalp-solunum sistemi üzerine etkisi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi en_US
dc.contributor.consultantID Mehmet Yalçıner en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account