Akdeniz Üniversitesi DSpace

Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarına yönelik öğretmen görüşlerinin ve öğrenci tutumlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Özyazı, Oğuz
dc.date.accessioned 2023-11-27T14:32:41Z
dc.date.available 2023-11-27T14:32:41Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7251
dc.description.abstract Araştırmada ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının eğitimsel tasarımına yönelik öğretmen görüşlerinin ve öğrenci tutumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada yer alan öğretmen görüşlerinin belirlenmesi için yarı yapılandırılmış görüşme formu ve öğrenci tutumlarını belirlemek için alanyazında yayımlanan ders kitaplarına yönelik öğrenci tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada yer alan öğretmen görüşme çalışmasının örneklemini Antalya ili Kumluca ilçesinde görev yapmakta olan 10 ortaokul fen bilimleri ders öğretmeni oluşturmaktadır. Öğrenci tutum ölçeği çalışma örneklemini Antalya ili Kumluca ilçesinde öğrenim gören 922 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada alanyazından elde edilen öğrenci tutum ölçeğinin çalışma örnekleminde geçerliliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmada toplanan veriler ile açımlayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Tutum ölçeğinin belirlenen 5 alt faktörü üzerinde doğrulayıcı faktör analizleri (DFA) uygulanmış, ölçeğin yapı geçerliliği sağlanmıştır. Öğrenci tutumları belirleme çalışmasında elde edilen veriler ile betimsel analizler ve ANOVA testleri SPSS 23.0 ve LİSREL paket programları ile gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen bulgular ile ortaokul fen bilimleri öğretmen görüşleri doğrultusunda ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının eğitimsel tasarımının içerisinde yer alan içerik düzenleme stratejileri, öğretme öğrenme yöntemleri ve ölçme değerlendirme yeterlilikleri açısından geliştirilmesi gerektiği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ortaokul fen bilimleri ders kitaplarına yönelik öğrenci tutumlarının öğrenci sınıf düzeylerine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarına yönelik öğretmen görüşlerinin ve öğrenci tutumlarının incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi en_US
dc.contributor.consultantID Deniz, İsmail Gökhan en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account