Akdeniz Üniversitesi DSpace

Tarihi yapıların bilgisayar destekli analizi : Onaç köprüsü örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Aslan, Sibel
dc.date.accessioned 2023-11-17T16:16:33Z
dc.date.available 2023-11-17T16:16:33Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7234
dc.description.abstract Anadolu toprakları tarih öncesinden bu zamana kadar birçok farklı uygarlığa kapılarını açmıştır. Bu uygarlıklar zamanla hüküm sürdükleri bölgelerde birçok tarihi yapı oluşturmuştur. Söz konusu yapıların bazıları da tarihi yığma köprülerdir. Yığma köprülerin kullanım amaçları bölgelere göre değişiklik göstermekte olup bu amaçların arasında ulaşım ve ticaret ön plandadır. Bunun yanı sıra sadece büyük su kütlelerini geçmeye yarayan köprüler zamanla farklı medeniyetler arasında sosyal ve kültürel paylaşımlara da olanak sağlayan faydalı yapılar olmuşlardır. Tarihi yapıların korunması amacıyla, olası yük etkileri altında yapılacak olan analiz çalışmaları oldukça önemlidir. Bu çalışmaların hızlı, güvenilir ve yeterli hassasiyette olmasını sağlamak için YLT (Yersel Lazer Tarama) yöntemlerinin de kullanılması fayda sağlamaktadır. Taramayla elde edilen dijital nokta bulutu bu tezde anlatılan özel bir teknikle yapısal analize uygun katı bir cisim (solid eleman) haline getirilmiştir. Bu çalışma, üç ana başlıktan oluşmaktadır. Öncelikle tarihi yığma kemerli köprülerin genel özelliklerine ve literatür özetine yer verilmiştir. Örnek inceleme alanı olarak seçilen tarihi Onaç Köprüsünün yapısal durumu ve jeolojik konumu hakkında bilgi verilmiş, yapıda doğal koşullar nedeniyle oluşan bozulmalar ve güncel durumu özetlenmiştir. Yapıdan elde edilen bilgiyle aynı döneme ait benzer özelliklere sahip köprülerle karşılaştırma yapılarak köprünün genel özellikleri hakkında çeşitli kabuller yapılmıştır. İkinci aşamada, geometrik özelliklerin detaylı olarak belirlenebilmesi için YLT yöntemiyle yapının üç boyutlu dijital nokta bulutu temin edilmiş ve CAD/CAM uygulamalarıyla analize uygun sonlu eleman modeli oluşturulmuştur. Son olarak elde edilen katı modelin bilgisayar destekli analizi yapılmış ve sonuçlar incelenmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Tarihi yapıların bilgisayar destekli analizi : Onaç köprüsü örneği en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İnşaat Mühendisliği en_US
dc.contributor.consultantID Emsen, Engin. en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account