Akdeniz Üniversitesi DSpace

20Ne+130Te ve 20Ne+116Cd reaksiyonlarının deneysel ve teorik incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Fırat, Suna
dc.date.accessioned 2023-11-17T11:57:19Z
dc.date.available 2023-11-17T11:57:19Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7230
dc.description.abstract Bu tez çalışması, NUMEN (Nötrinosuz Çift Beta Bozunması için Nükleer Matris Elemanları) projesi kapsamında 306 MeV gelen enerjide 130Te + 20Ne ve 116Cd + 20Ne reaksiyonlarının elastik saçılma kanallarının incelenmesini sunmaktadır. 130Te + 20Ne ve 116Cd + 20Ne gibi ağır iyon reaksiyonlarının anlaşılmasının önemli bir parçası elastik saçılmanın incelenmesinden geçer. İki ağır iyonun elastik saçılmasının tanımlanması için kullanılan en yaygın yaklaşım bir optik potansiyelin kullanılmasıdır. Optik potansiyelin belirlenmesi tüm reaksiyon kanallarının incelenmesi için kilit bir unsurdur. 130Te +20 Ne ve 116Cd +20 Ne reaksiyonları için elastik kanal çalışması θoptlab = 8◦,13◦,20◦ açı setleri incelenerek MAGNEX spektrometresi ile momentum analizinden geçirildi ve diferansiyel tesir kesit açısal dağılımları elde edildi. Optik model çerçevesinde mikroskobik yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilen teorik hesaplamalar ile deneysel elastik saçılma tesir kesit açısal dağılımları karşılaştırıldı. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title 20Ne+130Te ve 20Ne+116Cd reaksiyonlarının deneysel ve teorik incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis en_US
dc.contributor.department Fizik en_US
dc.contributor.consultantID Boztosun, İsmail. en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account