Akdeniz Üniversitesi DSpace

Sprachliche kreativitat in Deutschsprachigen rap - texten - am biespiel der übertragenen phraseme aus dem Türkischen

Show simple item record

dc.contributor.author Tekin, Hediye
dc.date.accessioned 2023-06-20T15:23:24Z
dc.date.available 2023-06-20T15:23:24Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/7141
dc.description.abstract Hip-Hop kültüründe çok dillilik genel bir olgudur. Özellikle rap metinlerinde çok dilli dilsel kullanımlar gözlemlenebilmektedir. Çok dilli bağlamların kullanımı özel bir dilsel yaratıcılık oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkçeden Almancaya aktarılan söz kalıpları incelenerek söz konusu dilsel yaratıcılık analiz edilecektir. Bunun yanı sıra Türkçeden aktarılan söz kalıpları, dillerin birbirlerinden etkileşimine odaklanarak kategorilere göre ele alınacaktır. Bu dilsel oluşumlar Çok Dilli Yaratıcılık açısından analiz edilecek ve tartışılacaktır. Bu çalışma, Türkçeden Almancaya yaratıcı bir şekilde aktarılan söz kalıplarının bir kategorisini oluşturmayı ve bunları özelliklerine göre tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada Almanca rap metinleri ele alınmıştır. Bu rap metinlerinde, farklı dilsel kullanımlar izlenilmektedir. Bu kullanımlardan birisi Almanca rap metinlerine diğer dillerden aktarılmış kalıp sözlerdir. Söz konusu çalışma Almanca rap metinlerinde değişik şekillerde görülen Türkçe söz kalıplarına yoğunlaşmaktadır. Bu değişik aktarımlar tanımlanmaya ve sınıflandırmaya çalışılmıştır. Veri materyalleri olarak 2005-2021 yılları arasındaki rap metinleri ele alınacaktır. Ayrıca bu aktarımların tanımında dilsel yaratıcılığın motivasyon olarak rolü tarif edilecek ve tartışılacaktır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Sprachliche kreativitat in Deutschsprachigen rap - texten - am biespiel der übertragenen phraseme aus dem Türkischen en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Alman Dili ve Edebiyatı en_US
dc.contributor.consultantID Genç, Safiye. en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account