Akdeniz Üniversitesi DSpace

Burdur süt sığırcılığının sorunları ve çözüm önerileri

Show simple item record

dc.contributor.author Oluğ, H. Hüseyin
dc.date.accessioned 2020-07-20T07:21:57Z
dc.date.available 2020-07-20T07:21:57Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/639
dc.description.abstract Burdur süt sığırcılığının sorunlarını saptamak ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek amacı ile bir çalışma yapılmıştır. Araştırma alam olarak il hayvancılığını en iyi şekilde temsil edecek nitelikte 68 köy saptanmış olup, daha sonra süt sığırcılığı üretim faaliyetinin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, bu köylerden anket yapılacak 340 işletme," gayeli örnekleme " yöntemiyle telklenmiştir. Anket yoluyla toplanan verilerin dökümü yapıldıktan sonra, ilk olarak inek sayısı esas alınmak suretiyle 340 işletme, 3 büyüklük grubuna ayrılmıştır. Daha sonra, her gruba giren işletmelere ait veriler çizelgeler halinde değerlendirilerek, aşağıda özetlenen sonuçlar çıkarılmıştır: 1. İşletmelerin büyük çoğunluğunu 1-5 baş ineğe sahip küçük işletmeler oluşturmaktadır. 2. İşletmelerin sahip oldukları arazi varlıkları karlı bir hayvancılık için yetersizdir. 3. Saf Siyah Alaca' ların oram bütün işletme gruplarında yüksek bulunmuştur 4. İşletme büyüklüğü arttıkça kaliteli yem bitkileri ekiminde artış gözlenmiştir. 5. İşletme büyüklüğü arttıkça projeli ahırların oram artmaktadır. 6. Bütün işletme gruplarında sütün tamamına yakın kısmı satılmakta olup, diğer ürünlere dönüştürülüp pazarlanması yaygın değildir. 7. İneklerin ortalama günlük süt verimleri en küçük ve en büyük işletme gruplarında sırasıyla; 14.42 kg ve 18 kg olarak saptanmıştır. 508. İşletmelerde genel olarak buzağılara süt emiştirilerek verilmektedir. Buzağı beslenmesine ilişkin teknik hususlara gereken önem verilmemektedir. 9. İşletmelerde en fazla görülen hastalık mastitistir. Bu hastalığın görülme oram büyük işletmelerde daha azdır. Bunlarda özel veteriner hizmetlerinden faydalananların oranı yüksektir. 10. Kayıt tutan ve numaralama yapanların oram 10' dan fazla ineğe sahip işletmelerde, diğerlerinden fazladır. 11. Aşımda daha çok yapay tohumlama tercih edilmektedir. Ancak yapay tohumlamada döl tutmanın düşük olduğu tesbit edilmiştir. 12. Besicilikle uğraşan işletmeler yok denecek kadar azdır. 13. Küçük işletmeler maddi imkansızlık yüzünden yerli hayvanlardan memnun olmadıkları halde, bunları elde tutmak zorunda kalmaktadırlar. 14. İşletmelerin hiç birisinde gübre çukuru bulunmamakta, gübre toprak üstünde açık olarak biriktirilmektedir. Gübrenin büyük çoğunluğu işletme içinde kullanılmaktadır. 15. Küçük işletmeler kredi imkanlarından yararlanamamaktadır. 16. Yetiştiricilerin çoğu yaptıkları işten memnun olduklarım bildirmişlerdir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title Burdur süt sığırcılığının sorunları ve çözüm önerileri en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Zootekni en_US
dc.contributor.consultantID Nihat Özen en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account