Akdeniz Üniversitesi DSpace

Farklı döner eğe sistemleri kullanılarak yapılan kök kanal preparasyonu sırasında apikalden taşan debris miktarının değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Çiloğlu, Özge
dc.date.accessioned 2022-09-26T08:07:25Z
dc.date.available 2022-09-26T08:07:25Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5583
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı, çekilmiş tek köklü insan alt çene premolar dişlerinin kanal şekillendirmesi sırasında, farklı Ni-Ti döner eğe sistemlerinin apikalden taşan debris miktarının ve çalışma zamanlarının karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Bu çalışmada, 60 adet çekilmiş tek köklü insan alt çene premolar dişi kullanılmıştır (n:15). Kök kanalları ProTaper Gold, HyFlex EDM, iRace eğe sistemleri ve el eğeleri kullanılarak şekillendirilmiştir. Deney düzeneğinde apikalden taşan debris, daha önceden ağırlığı hassas terazi ile tartılmış Eppendorf tüplerinde toplanmıştır. Tüpler içindeki distile suyun buharlaşması için 70 0C'de 5 gün boyunca inkübatörde bekletilmiş, kalan debris ağırlıkları hassas terazi ile tartılarak hesaplanmıştır. Preparasyon sırasında eğelerin toplam çalışma süresini belirlemek için dijital kronometre kullanılmıştır. Eğe sistemlerinin apikalden taşan debris değerlerine ilişkin ortalamalar arasındaki fark Kruskal-Wallis testi kullanılarak incelenmiş; ikişerli karşılaştırmalar Dunn-Bonferroni düzeltme yöntemiyle değerlendirilmiştir. Eğe sistemlerinin çalışma zamanı değerlerine ilişkin ortalamalar Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) testi kullanılarak incelenmiştir. ANOVA sonrası ikili karşılaştırmalar Post Hoc testlerinden Dunnett's T3 testiyle yapılmıştır. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Elde edilen verilerle tüm gruplar arasında en az debris taşıran sistemin iRace (P<0.05), en kısa çalışma zamanı gerektiren eğelerin ise iRace ve HyFlex EDM sistemleri olduğu gözlenmiştir (P<0.05). Sonuç: Bu çalışma sonucunda bütün eğe sistemleri apikalden debris taşmasına neden olmuştur. iRace eğe sisteminin apikalden daha az miktarda debris taşırdığı ve çalışma zamanı açısından avantajlı olduğu söylenebilir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Kök kanal şekillendirmesi, Ni-Ti döner eğe, debris taşması en_US
dc.title Farklı döner eğe sistemleri kullanılarak yapılan kök kanal preparasyonu sırasında apikalden taşan debris miktarının değerlendirilmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.contributor.department Endodonti en_US
dc.contributor.consultantID Güçlüer, Öznur. en_US
dc.contributor.institute Diş Hekimliği Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account