Akdeniz Üniversitesi DSpace

Tahtacı düğünlerinde semah dönmek: Antalya ili Manavgat ilçesi Kalemler köyü örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Bayat, Hasan Burak
dc.date.accessioned 2022-06-30T07:27:21Z
dc.date.available 2022-06-30T07:27:21Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5517
dc.description.abstract Kültür özü itibari ile içerisinde taşıdığı kodlarla devamını sağlamaktadır. Bu kodların devamını sağlayan toplumsal düzen, bunun en büyük denetimcisidir. Bu kültür kodları zaman içerisinde, toplumsal düzen ve hayat şartları ile değişebilmektedir. Bu kodları saklayan belli kültüre ait insanlar bunun en büyük koruyucusudur. Alevilik değince akla Hz. Ali'yi seven ve onun yolunu benimsemiş insanlar akla gelmektedir. Bu kültürün içerisinde var olan bir ritüeller den biri ise semahtır. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Alevi toplulukları özellikle cumhuriyet döneminden itibaren bir kimlik mücadelesi içerisine girmiştir. Tekke ve zaviyeler kanunu ile başlayan bu süreç kapalı bir toplum yapısına sahip olan Alevi inancına mensup bireylerin yaşam ve dini ibadet formlarının ifade ediş biçimlerinin değişmesine yol açmıştır. Cem evlerinin kapatılması ve 1950' de başlayan göç dalgası ülkemizde yaşayan Alevi nüfusunun dağılmasına sebebiyet vermiştir. Globalleşme ve küresel etkileşim sonucu kimlik sorunu ortaya çıkmış, Alevi inancına mensup bireyler kimliklerini ifade etme yollarına başvurmuşlardır. Toplumlar kültürel beleklerini çeşitli gelenek ve görenekleri sayesinde geleceğe aktarırlar. Bu gelenek ve görenekler zaman içerisinde çeşitli kültürel etkileşimler ile değişime uğrayabilirler. Bu çalışmada kültürel kimlik ifadesi olarak, (Antalya ili Manavgat ilçesi Kalemler Köyü) Tahtacı düğünlerinde semah dönmek ritüeli ele alınmıştır. Bu araştırmanın amacı, dini bir ayin olan semah ritüelinin, Antalya ili Manavgat İlçesi Kalemler Köyü'nde bir düğün uygulamasında yer almasının nedenlerini açıklamaktır. Elde edilen veriler, örnek olay incelemesi ve betimsel analiz yöntemiyle yorumlanmış, verilerin elde edilmesinde ise sahada gözlem teknikleri uygulanmıştır en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Tahtacı düğünlerinde semah dönmek: Antalya ili Manavgat ilçesi Kalemler köyü örneği en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Müzik en_US
dc.contributor.consultantID Bozkurt, Hasan. en_US
dc.contributor.institute Güzel Sanatlar Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account