Akdeniz Üniversitesi DSpace

Sınıf II Bölüm 1 ve Sınıf II Bölüm 2 olgularda uygulanan monoblok ve twin blok apareylerinin etkilerinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Toran, Ferhan Dikmen
dc.date.accessioned 2022-06-27T07:15:01Z
dc.date.available 2022-06-27T07:15:01Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5514
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı Sınıf II Bölüm 1 ve Sınıf II Bölüm 2 maloklüzyona sahip büyüme gelişim dönemindeki hastalarda monoblok ve ekspansiyon vidalı twin blok apareylerinin iskeletsel, dişsel ve yumuşak dokular üzerine etkilerinin karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada 2013-2018 yılları arasında fonksiyonel tedavi uygulanmış mandibular yetersizliğe sahip hasta kayıtları incelendi. Bu hastalar içerisinden dahil edilme kriterlerine uygun olan 43 monoblok ve 34 twin blok hastası belirlendi. Hastaların sefalometrik filmleri incelenerek Sınıf II Bölüm 1 maloklüzyona sahip monoblok apareyi uygulanan 24 (SII/B1-MA), twin blok apareyi uygulanan 18 (SII/B1-TA); Sınıf II Bölüm 2 maloklüzyona sahip monoblok apareyi uygulanan 19 (SII/B2-MA), twin blok apareyi uygulanan 16 hasta (SII/B2-MA) çalışmaya dahil edildi. Sefalometrik ölçümlerde grup içi değişiklikler eşleştirilmiş t testi ile, gruplar arası değişikliklerin karşılaştırılması bağımsız t testi ile değerlendirildi. Bulgular: Tüm gruplarda üst çene büyümesinin sınırlandırıldığı ve alt çene büyümesinin stimüle edildiği görülmüştür. Üst kesici dişler incelendiğinde; SII/B1-MA ve SII/B1-TA gruplarında retrüzyon, SII/B2-MA ve SII/B2-TA gruplarında protrüzyon saptanmıştır. Alt kesici diş konumları incelendiğinde; tüm gruplarda protrüzyon görülmüştür. Sınıf II Bölüm 1 olgularda twin blok apareyi ile daha fazla alt keser protrüzyonu tespit edilmiştir. Sonuç: Farklı maloklüzyon gruplarında monoblok ve twin blok apareyleri benzer iskeletsel ve yumuşak doku değişimlerine sebep olmuştur. Aparey tipi ve maloklüzyon grupları arasında farklı dental etkiler görülmüştür. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject mandibular retrognati, monoblok, twin blok, Sınıf II Bölüm 1, Sınıf II Bölüm 2 en_US
dc.title Sınıf II Bölüm 1 ve Sınıf II Bölüm 2 olgularda uygulanan monoblok ve twin blok apareylerinin etkilerinin karşılaştırılması en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.contributor.department Ortodonti en_US
dc.contributor.consultantID Bolat, Esra. en_US
dc.contributor.institute Diş Hekimliği Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account