Akdeniz Üniversitesi DSpace

10-12 yaş çocuklarda omega3 yağ asidi kullanımının beceri edinimi üzerine etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Zeytinoğlu, Funda
dc.date.accessioned 2022-04-28T07:26:03Z
dc.date.available 2022-04-28T07:26:03Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/5100
dc.description.abstract Koordinatif hareketlerin uygulanması ve öğrenilmesinin nöro-müsküler yapının kalitesi ile ilgili olduğu bilinmektedir. Beyin yeni öğrenilen bir bilgiyi nöral bağlantılar kurarak kullanışlı hale getirir. Nöronlar arasındaki impuls geçişini nörotransmitterler sağlar. Omega 3 yağ asitlerinin (YA) nöronlar arasındaki iletişim kalitesini arttırarak özellikle çocukların zihinsel gelişimlerine olumlu etki ettiği bilinmektedir. Omega 3 yağ asitleri insan vücudu tarafından biosentez edilemediği için elzemdirler ve dışarıdan besinler yoluyla ya da yağlı balıkların preslenmesi ile üretilen destek ürünlerle alınması gerekmektedir.Tüm bu bilgilere dayanarak, omega 3 nöral bağlantıları güçlendirerek, bilişsel performansı, dolayısıyla da koordinatif hareketlerin uygulanması ve öğrenilmesine de etki edebilir. Bu sonuç doğrultusunda; 10?12 yaş arası çocuklarda omega 3 yağ asidi kullanımının beceri edinimi üzerine etkisinin incelendiği bu çalışmada; çocuklara oral olarak verilen omega3 YA desteğinin, çocukların koordinatif özellikleri üzerindeki etkisi hakkında bilgi edinmek amaçlanmıştır.Çalışmaya yaş ortalaması 11,44±1,43 yıl olan omega grubundaki 20 birey, günde 670mg balık yağı besin desteği verilerek tenis antrenmanlarına alınmıştır. Yaş ortalaması 10,32±1,62 yıl olan plasebo grubundaki 17 bireye ise günde 670mg zeytinyağı verilerek tenis antrenmanlarına alınmışlardır. Yaş ortalaması 10,29±0,88 yıl olan antrenman grubundaki 14 bireye ise hiçbir destek ürün verilmeden sadece tenis antrenmanlarına alınmışlardır. Yaş ortalaması 11,71±1,18 yıl olan kontrol grubundaki 25 birey ise yalnızca ön ve son testlere alınmışlardır. Tenis antrenmanına katılan bireylere haftada 3 saat olmak üzere ortalama 32,80±2,42 saat tenis antrenmanı uygulanmıştır. Bireylere; boy, ağırlık, yüzde yağ, BKI, hedefe top atma, raket üzerinde top sektirme, raketle top taşıma, çift el-göz koordinasyonu, aynada iz sürme, dairesel takip, tenis beceri testi, işitsel ve görsel reaksiyon sürati testi ve flamingo denge ön ve son testleri yapılmıştır. Ayrıca bireylerin, besin tüketim kayıt formu ile 3 günlük besin tüketimleri, sosyo-ekonomik düzey belirleme anketi ile de sosyo-ekonomik düzeyleri belirlenmiştir. Bireylerin antrenmanlara devamları da kayıt edilmiştir.Çalışma sonucunda, omega3 YA kullanımının, koordinasyon seviyesini belirleyen ve ön testlerde aralarında anlamlı fark olmayan parametrelerden, hedefe top atma, top taşıma süresi, sol el top sektirme hata sayısı, çift el göz hata, aynada iz sürme süre, dairesel takip parametrelerinde etkili olabileceği bulunmuştur. Ayrıca, tenis beceri puanı parametresinde, omega3 YA besin desteği alan grup ile diğer gruplar arsında omega lehine anlamlı fark bulunmuştur (p<0,01). en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title 10-12 yaş çocuklarda omega3 yağ asidi kullanımının beceri edinimi üzerine etkisinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Hareket ve Antrenman Bilimleri en_US
dc.contributor.consultantID Alpaslan Erman en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account