Akdeniz Üniversitesi DSpace

Tamir-bakım planlaması ve bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author Tosun, Ömür
dc.date.accessioned 2022-04-15T13:38:24Z
dc.date.available 2022-04-15T13:38:24Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4998
dc.description.abstract Günümüz işletmelerinde ürün veya hizmet üretimi sırasında kullanılan ekipman veya tezgahlar kaçınılmaz olarak yıpranmakta, bu durum da tamir ? bakım fonksiyonuna olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.Pek çok işletmede bakıma sadece ekipman bozulduktan sonra ihtiyaç duyulmakta, bu ise bakımın hatayı önleme ve geciktirme felsefesiyle çatışmaktadır.İşletmelerde tamir (veya onarım) ile bakım birbiriyle karıştırılmaktadır. Tamir hata oluştuktan sonra gerçekleşen hatanın giderilmesi, bakım ise hata oluşumunu önlemek veya geciktirmek için yapılan temizlik, izleme, kontrol ve iyileştirme gibi faaliyetlerin tümünü içermektedir.Bu çalışmada, bir otel işletmesinin tamir ? bakım sistemi markov zincirleri yardımıyla modellenmektedir. Modelde sistem güvenirliğini maksimize edecek optimal muayeneler arası ortalama süre hesaplanmaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Tamir-bakım planlaması ve bir uygulama en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İşletme en_US
dc.contributor.consultantID Orhan Kuruüzüm en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account