Akdeniz Üniversitesi DSpace

11 Eylül sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nin güvenlik algısının Ortadoğu’ya yansımaları

Show simple item record

dc.contributor.author Sarı, Yusuf
dc.date.accessioned 2021-11-01T11:43:58Z
dc.date.available 2021-11-01T11:43:58Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4693
dc.description.abstract Çalışmamızdaki söz konusu güvenlik kavramı, idrak etme ve kapsam boyutlarıyla güvenlik anlayışı ve bu anlayıştaki değişim ile, Ortadoğu coğrafyasındaki tehditler ve fırsatlar karşında ABD'nin bunları değerlendirmek ya da bunlardan korunmak için gerçekleştirdiği faaliyetler incelenmektedir. Ortadoğu ülkeleri ve ABD arasındaki ilişkilerin başladığı günden itibaren 11 Eylül olaylarının ve ayrıntılı olarak sonrasının ele alındığı, bu çalışmanın ana temasını ve kapsamını, ABD'nin dış politikası ve bu bağlamda oluşturulan güvenlik politikaları doğrultusunda Ortadoğu coğrafyasındaki, terörle mücadele, silahlanmayı önleme (nükleer tehditler), bölgeye barış ve demokrasi getirme gibi gerekçelerle askeri ve diplomatik eylemlerin incelenmesi oluşturmaktadır. Uluslararası ilişkiler disiplininde, 11 Eylül sonrasında güvenlik algılaması değişmiş, iki kutuplu sistemden tek kutupluluğa geçilmesi ile ABD, tek süper güç olarak dünya siyasetine artan ağırlığını koymaya başlamıştır. Son yüz yılda Ortadoğu coğrafyasında petrolün bulunması ile birlikte, bölgedeki petro-doların hakimiyetini ele geçirme gayesi büyük güçlerin dikkati çekmiştir. Böylece en büyük küresel güç olan ABD'nin bu bölgede nüfuz alanı yaratmasından daha doğal bir şey yoktur. Bu doğrultuda üç bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünde güvenlik kavramının mevcudiyeti ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar incelenmiştir. İkinci ve üçüncü bölümde ise, ABD'nin 11 Eylül saldırılarına karşı toplumsal ve siyasi tutumları ve bu saldırılara karşı Ortadoğu'da yaptığı dış politika hamleleri analiz edilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title 11 Eylül sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nin güvenlik algısının Ortadoğu’ya yansımaları en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Uluslararası ilişkiler en_US
dc.contributor.consultantID Durmuş Ali Koltuk en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account