Akdeniz Üniversitesi DSpace

Politik katılım bağlamında üniversite öğrencilerinin 2019 yerel seçimleri’ne bakış açısının tespiti: İstanbul ili örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Başlı, Halil İbrahim
dc.date.accessioned 2021-10-19T14:07:09Z
dc.date.available 2021-10-19T14:07:09Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4610
dc.description.abstract İnsan hayatının vazgeçilmezi olan iletişim, ilerleyen teknolojiyle birlikte değişime uğramıştır. Eskiden televizyon, gazete gibi kitle iletişim araçları hayatın vazgeçilmeziyken günümüzde internet önemli bir kitle iletişim aracı haline gelmiştir. İnternetin yaşantımıza girmesiyle birlikte internetin en etkin kullanıldığı sosyal medya platformları da hayatımızda önemli hale gelmiştir. Siyasetçiler özellikle seçim dönemlerinde seçmenlere ulaşabilmek için farklı yollar arayarak seçmenlerin kendilerine oy vermelerini sağlamak amacıyla televizyona reklam vermek, afiş asma gibi yöntemlerle çeşitli seçim kampanyaları yapmaktayken günümüzde sosyal medya platformları sayesinde seçmenlere daha kolay bir şekilde ulaşabilmektedirler. Sosyal medya platformlarında etkileşim iki yönlü olduğundan seçmenlerde kendi görüş ve önerilerini siyasetçilere aktarabilmektedirler. Özellikle gençlere ulaşmak isteyen siyasetçiler sosyal medya platformlarını aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Politik katılım bağlamında Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin 2019 yerel seçimlerine bakış açısının tespiti çerçevesinde çalışma üç bölümde incelenmiştir. Birinci bölümünde; siyasal iletişim ve seçim kampanyalarına bakış, ikinci bölümünde; politik katılım ve seçmen kanaatlerinin belirlenmesi ele alınmıştır. Son olarak üçüncü bölümünde de ise araştırmanın amacı, hipotezleri, araştırmanın örneklemi, önemi, sınırlılıkları, veri toplama aracı ile bilgiler verilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise erkek katılımcıların kadınlara göre politikayla daha ilgili oldukları ve siyasetle ilgilenmeyen katılımcıların önem düzeyi puanının, sadece oy veren, oy verme dışında siyaset izleyen ve konuşan katılımcıların önem düzey puanınından düşük olması istatistiksel olarak anlamlı olarak bulunmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject İletişim, Siyasal İletişim, Politik Katılım, Gençlik, Sosyal Medya, 2019 Genel Seçimleri en_US
dc.title Politik katılım bağlamında üniversite öğrencilerinin 2019 yerel seçimleri’ne bakış açısının tespiti: İstanbul ili örneği en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Halkla İlişkiler ve Tanıtım en_US
dc.contributor.consultantID Ahmet Ayhan en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account