Akdeniz Üniversitesi DSpace

Landsat-5 TM uydusunun sayısal verileri ile Antalya bölgesindeki buğday bitkisinin spektral özelliklerinin ve alansal dağılımının belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Sönmez, Namık Kemal
dc.date.accessioned 2020-07-09T10:54:14Z
dc.date.available 2020-07-09T10:54:14Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/459
dc.description.abstract Bu çalışmada, Landsat-5 TM'in sayısal verileri kullanılarak buğdayın spektral özelliklerinin ve alansal dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla seçilen test alanlarında buğday ve diğer yeryüzü örtü tiplerinin spektral özellikleri belirlenmiş ve elde edilen değerler ışığında, örtü tiplerine ilişkin spektral yansıtım grafiği, histogram dağılımları, eş olasılık elipsleri ve spektral ayırım düzeyleri oluşturulmuştur. Bu sayede, buğdayın hem kendi içerisinde ve hem de diğer objeler arasındaki spektral özelliklerin kıyaslanması yapılmış ve böylece buğday ile birlikte diğer örtü tipleri için tipik spektral karakterler belirlenmiştir. Buğday alan tahmininde, çalışma koşullarında kullanılabilecek en uygun band kombinasyonunun 4., 5. ve 7. bandlar olduğu saptanmıştır. Araştırma alanı, bu band kombinasyonu ile Maksimum Likelihood sınıflama yöntemi uygulanarak sınıflandırılmıştır. Yapılan sınıflandırma işleminin doğruluğunun saptanmasında da sınır, alan ve örtü tipi uyumu olmak üzere üç temel uyum özelliği araştırılmıştır. Sonuçta, Antalya bölgesinde yoğun bir ekiliş alanına sahip olan buğdayın spektral özellikleri ortaya konmuş ve sözkonusu bu özellikler ile buğday ekim alanlarının yergerçeği bilinen alanda % 95.3 doğrulukla saptanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.subject Uzaktan Algılama, Landsat TM, Elektromanyetik Spektrum, Buğdayın Spektral Yansıması, Sınıflandırma, Alan Tahmini en_US
dc.title Landsat-5 TM uydusunun sayısal verileri ile Antalya bölgesindeki buğday bitkisinin spektral özelliklerinin ve alansal dağılımının belirlenmesi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Toprak en_US
dc.contributor.consultantID Mustafa Sarı en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account