Akdeniz Üniversitesi DSpace

Farklı tipteki hızlı üst çene genişletme apareylerinin iskeletsel ve dentoalveolar yapılara olan etkilerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Eker, Emel
dc.date.accessioned 2021-09-27T07:44:19Z
dc.date.available 2021-09-27T07:44:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4322
dc.description.abstract Farklı Tipteki Hızlı Üst Çene Genişletme Apareylerinin İskeletsel Ve Dentoalveolar Yapılara Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi Amaç: Bu çalışmanın amacı; farklı tipteki hızlı üst çene genişletme apareylerinin iskeletsel ve dentoalveolar etkilerini incelemektir. Yöntem: Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı'nda tedavileri tamamlanmış olan ve çalışma kriterlerine uyan 60 hasta kaydı çalışmamıza dahil edildi. Ortodontik tedavilerinde kullanılan HÜÇG apareyi çeşidine göre 60 hasta üç gruba ayrıldı. Birinci grubu Full Cap Splint apareyi, ikinci grubu Mc Namara apareyi ve üçüncü grubu Fan Tipi apareyi ile hızlı üst çene genişletmesi yapılmış ve ortodontik tedavisi tamamlanmış hastalar oluşturmaktadır. Retrospektif çalışmamızda, HÜÇG'nin farklı aparey tiplerine göre iskeletsel ve dentolaveolar etkilerini gruplar arasında karşılaştırmak için tedavi öncesi ve retansiyon sonrasına ait lateral sefalometrik radyografiler ve dijital model kayıtlları üzerinde analizler yapıldı. Bulgular: Gruplar kronolojik yaş, cinsiyet dağılımı, başlangıç sefalometrik ve model ölçüm değerleri açısından benzer bulundu. Üç grupta da parametrelerde istatistiksel olarak benzer değişimler görüldü. Grupların hepsinde maksilla ve mandibula ileri ve aşağı yönde rotasyon yaptı, buna bağlı olarak da grupların hepsinde vertikal parametrelerde artışlar saptandı. Full Cap Splint grubunda üst kesici dişlerde daha fazla protrüzyon tespit edildi. Fan Tipi grubunda üst kaninler arası genişlik, molarlar arası genişlikten daha fazla bulundu. Alt premolarlar arası genişlik grupların hepsinde artış gösterdi. Sonuç: Full Cap Splint, Mc Namara ve Fan Tipi apareylerinin iskeletsel ve dentolalveolar etkileri benzer bulunmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Farklı tipteki hızlı üst çene genişletme apareylerinin iskeletsel ve dentoalveolar yapılara olan etkilerinin değerlendirilmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.contributor.department Ortodonti en_US
dc.contributor.consultantID Esra Bolat en_US
dc.contributor.institute Diş Hekimliği Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account