Akdeniz Üniversitesi DSpace

Zirkonya altyapılı restorasyonlar üzerine uygulanan farklı termal döngülerin kompozit rezinlerin tamir bağlanma dayanımına etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Çınar, Serkan
dc.date.accessioned 2021-09-24T12:56:56Z
dc.date.available 2021-09-24T12:56:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4314
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışma zirkonya altyapılı restorasyonlar üzerine uygulanan farklı termal döngülerin, kompozit rezinlerin tamir bağlanma dayanımına etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Yöntem: Zirkonya altyapılı porselen kuron kırıklarını taklit etmek amacıyla; her bir grupta 60 örnek olacak şekilde porselen, zirkonya ve porselen-zirkonya yüzeyli örnekler (7 mm çapında, 3 mm yüksekliğinde) hazırlandı. Örnekler kontrol ve 3000, 6000, 12.000 termal döngü uygulanan gruplar şeklinde 4 alt gruba ayrıldı (n=15). Kontrol grubu örnekleri 37 °C' deki distile suda 24 saat bekletildi. Termal döngü uygulanacak örnekler, termal döngü cihazı için hazırlanan aparatlara yerleştirildi ve termal döngü işlemi uygulandı. Örneklerin yüzeyleri elmas frezle pürüzlendirildikten sonra tamir seti içerisindeki malzemeler firmanın önerdiği sıra ve şekilde uygulandı. Ardından tüm yüzeylere tygon tüpler kullanılarak (3 mm çapında ve 3 mm yüksekliğinde) kompozit rezin uygulandı ve polimerize edildi. Hazırlanan tüm örneklere geleneksel test cihazında makaslama bağlanma dayanımı testi uygulandı (0,5 mm/dk). Kırılma tipleri stereomikroskop altında incelendi. Verilerin istatistik analizi Two-way ANOVA ve Bonferroni testi ile yapıldı. Bulgular: Zirkonya örneklerin bağlanma dayanımı değerlerinin kontrol, 3000 ve 6000 termal döngü gruplarında porselen ve porselen-zirkonya örneklerinden istatistiksel olarak anlamlı ve daha yüksek olduğu gözlemlendi (p<0,05). 12.000 termal döngü uygulandığında en yüksek değer yine zirkonya örneklerde bulundu ancak porselen ve porselen-zirkonya örnekler ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi (p>0,05). Porselen ve porselen-zirkonya örneklerin bağlanma dayanım değerlerinin kontrol grubunda ve aynı termal döngünün uygulandığı durumlarda aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı gözlemlendi (p>0,05). Porselen örneklerde koheziv, zirkonya örneklerde adeziv ve porselen-zirkonya örneklerde daha çok karışık tip kopmalar gözlendi. Sonuç: Termal döngü uygulamalarındaki artış tamir bağlanma dayanımı değerleri üzerine etki etmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Zirkonya altyapılı restorasyonlar üzerine uygulanan farklı termal döngülerin kompozit rezinlerin tamir bağlanma dayanımına etkisinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.contributor.department Protetik Diş Tedavisi en_US
dc.contributor.consultantID Ömer Kırmalı en_US
dc.contributor.institute Diş Hekimliği Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account