Akdeniz Üniversitesi DSpace

Düşük enerji yoğunluklu lazer ve ozon terapilerinin lateral yaklaşımla gerçekleştirilen sinüs tabanı yükseltme işlemi ile aynı seansta uygulanan implantlarda osseointegrasyona etkilerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Kocabalkan, Burak
dc.date.accessioned 2021-09-13T13:02:15Z
dc.date.available 2021-09-13T13:02:15Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4185
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmada, düşük enerji seviyeli lazer terapisi ve ozon terapisinin, lateral yaklaşımlı sinüs tabanı yükseltilmesi (LASFE) ile aynı seansta uygulanan implantların osseointegrasyonu üzerine etkilerinin rezonans frekans analizi yöntemiyle ölçülen stabilite değerlerinin karşılaştırılması ile destekleyici tedavilerin osseointegrasyon üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmışır. Yöntem: LASFE prosedürü ile aynı seansta implant yerleştirilmiş, destekleyici tedavi olarak ozon terapisi veya düşük enerji yoğunluklu lazer terapisi uygulanmış hastalara ait implantların rezonans frekans analizi değerleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. İmplant yerleştirilmesinden hemen sonra ve post-operatif 6. ayda ölçülen Osstell ISQ® stabilite ölçüm değerleri istatistiksel yöntemler ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Düşük enerji yoğunluklu lazer grubundaki implantların post operatif 6. ayda ölçülen ISQ değerleri ortalaması, diğer gruplardan daha yüksek olduğu ancak istatistiksel farkın anlamsız olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ozon terapisi uygulaması yapılmış implantların ilk ve son ISQ değerleri arasındaki fark diğer gruplardan daha fazla olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildir. Post operatif 6. Ayda ölçülen ISQ değerlerinde gruplar arası anlamlı fark görülmemiştir. Preoperatif kemik yüksekliği, implantın çapı ve boyu pearson korelasyon analizine göre, iyileşme süresi sonunda ölçülen ISQ değerleri ile orta düzeyde korelasyon göstermektedir. İyileşme dönemi sonrasında, kadınların ve erkeklerin implant stabilite değerleri arasında fark bulunmadığı belirlenmiştir. Sonuç: Her ne kadar çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmasa da, düşük enerji yoğunluklu lazer ve ozon terapisi uygulanmasının, LASFE ile aynı seansta yerleştirilmiş implantların osseointegrasyonları üzerine etkilerinin, standardize şartlarda ve daha geniş örneklem boyutu ile araştıracak ileri çalışmaların, literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Düşük enerji yoğunluklu lazer ve ozon terapilerinin lateral yaklaşımla gerçekleştirilen sinüs tabanı yükseltme işlemi ile aynı seansta uygulanan implantlarda osseointegrasyona etkilerinin değerlendirilmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.contributor.department Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi en_US
dc.contributor.consultantID Alper Sindel en_US
dc.contributor.institute Diş Hekimliği Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account