Akdeniz Üniversitesi DSpace

Farklı silan uygulamalarının hibrit seramik ile rezin siman arasındaki bağlantıya etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Telman, İskender
dc.date.accessioned 2021-09-13T13:00:50Z
dc.date.available 2021-09-13T13:00:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4184
dc.description.abstract Bu çalışmada CAD/CAM materyali olan hibrit seramik kullanıldı. Simantasyon için bir dual-cure rezin siman materyali ile birlikte silan içeren ve içermeyen olmak üzere iki farklı bonding ajanı ve iki farklı silan materyali kullanıldı. Toplam 120 adet hibrit seramik örnek rastgele 6 gruba ayrıldı (n=20). Biri kontrol grubu olmak üzere, 4 farklı gruba 4 farklı bağlanma ajanı ve bir gruba hidroflorik asit ve bir bağlanma ajanı uygulandı. Tüm örneklere termal siklus uygulandı ve altı farklı grubun rezin simanla makaslama bağlanma dayanımı değerleri karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için SPSS 23.0 programı kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Makaslama bağlanma dayanımı testi sonrası elde edilen değerlerin istatistiksel analizi sonucunda, herhangi bir bağlanma ajanı uygulanmamış grubun bağlanma değerlerinin diğer gruplardan istatistiksel olarak farklı olduğu ve en düşük değere sahip olduğu bulundu (p<0,05). Bununla birlikte, silan bazlı universal bonding ajanı diğer gruplardan daha yüksek bağlanma değeri göstermesine rağmen, herhangi bir bağlanma ajanı uygulanmamış grubun dışındaki tüm diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0,05). Bu çalışmanın sınırları dahilinde, hibrit seramik materyalinden üretilen restorasyonların bu çalışmada kullanılan tüm bağlanma ajanları ile simantasyonu önerilebilir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Farklı silan uygulamalarının hibrit seramik ile rezin siman arasındaki bağlantıya etkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.contributor.department Protetik Diş Tedavisi en_US
dc.contributor.consultantID Mehmet Mustafa Özarslan en_US
dc.contributor.institute Diş Hekimliği Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account