Akdeniz Üniversitesi DSpace

İskeletsel sınıf 1 malokluzyona sahip hastalarda damon ve konvansiyonel braket sistemlerinin dentoalveolver yapılara olan etkilerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Özkaya, Merve Kara
dc.date.accessioned 2021-08-26T13:09:52Z
dc.date.available 2021-08-26T13:09:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/4141
dc.description.abstract Amaç: Çalışmanın amacı; hafif ya da orta derecede çapraşıklığı olan Sınıf I malokluzyonlu hastaların tedavilerinde kullanılan Damon kapaklı braketler ile konvansiyonel braketlerin iskeletsel, dişsel, yumuşak dokular ve gülümseme estetiği üzerine etkilerini retrospektif olarak karşılaştırmaktır. Yöntem: Birinci gruba pasif kapaklı Damon braketleri ile tedavi edilmiş 15 hasta, ikinci gruba ise konvansiyonel MBT sistem braketleri ile tedavi edilmiş 15 hasta dahil edildi. Tedavi öncesi lateral sefalometrik radyografiler, panoramik radyografiler, ağız dışı fotoğraflar ve ortodontik alçı modelleri (T1), tedavi sonrasındaki (T2) kayıtlar ile karşılaştırıldı. Lateral sefalometrik filmler üzerinde açısal ve doğrusal ölçümler ile sert doku ve yumuşak doku değişimleri incelendi. T1 ve T2 dönemlerinde alınan alçı modeller taranarak elde edilen dijital modeller üzerinde ölçümler yapıldı. Bireylerin T1 ve T2 dönemlerinde alınan ağız dışı fotoğrafları standardize edilerek doğrusal ölçümler yapıldı. Bulgular: Gruplar; cinsiyet dağılımı, kronolojik yaş ve hastaların başlangıçtaki sefalometrik değerleri açısından benzer bulundu. Her iki grupta da alt ve üst keser diş açılarının istatistiksel olarak anlamlı miktarda arttığı ancak gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı saptandı. Yumuşak doku profil ölçümlerindeki değişimler bakımından iki grup benzerlik gösterdi. Dental model ölçümleri sonucunda; grupların istatistiksel olarak benzer olduğu saptandı. Gülümseme estetiği açısından da gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Sonuç: Her iki braket sisteminin de tedavi etkileri ve klinik etkinliği benzerdir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Damon sistem, konvansiyonel sistem, sınıf I çapraşıklık, gülümseme estetiği en_US
dc.title İskeletsel sınıf 1 malokluzyona sahip hastalarda damon ve konvansiyonel braket sistemlerinin dentoalveolver yapılara olan etkilerinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis en_US
dc.contributor.department Ortodonti en_US
dc.contributor.consultantID Esra Bolat en_US
dc.contributor.institute Diş Hekimliği Fakültesi en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account