Akdeniz Üniversitesi DSpace

Üniversite öğrencilerinin serbest zaman faaliyet doyumu ile okul bağlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Gedik, İbrahim Alper
dc.date.accessioned 2021-08-13T13:47:52Z
dc.date.available 2021-08-13T13:47:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3972
dc.description.abstract Bu çalışmada serbest zaman faaliyetleri ile okul bağlılığına ilişkin kavramsal bilgilere yer verilerek yükseköğretim öğrencilerinin serbest zaman faaliyetlerine ilişkin algıları tespit edilmiş ve bu algıların öğrencilerin okul bağlılıkları ile olan ilişkileri araştırılmıştır. Serbest zaman doyumunun okul bağlılığı ile ilişkisi belirlenmiş ve bu ilişkinin düzeyi hesaplanmıştır. Serbest zaman faaliyetleri ile okul bağlılığının demografik özellikler ile ilişki analizleri yapılmıştır. Çalışmada öncelikle konuyla ilgili araştırma yapılmış sonra Türkçe kaynaklar incelenmiş, yabancı kaynakların çevirileri tamamlanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, yükseköğretim öğrencilerinin serbest zaman faaliyet doyumlarının okul bağlılığı ile ilişkisini belirleyebilmektir. Bu amaç doğrultusunda üç ana bölüm altında toplanan çalışmanın birinci bölümünde yazın taraması sonucu elde edilen bilgiler ışığında zaman ve serbest zaman kavramının tanımı, özellikleri ve çeşitlerine yer verilmiştir. Yine yazın taramasına dayalı olarak oluşturulan ikinci bölümde ise okul bağlılığı ile ilgili kavramlara yer verilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmını oluşturan üçüncü bölümde ise Zonguldak Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören önlisans öğrencileri üzerinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin demografik verileri ve katıldıkları serbest zaman faaliyetleri tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan kanonik korelasyon analizi sonucunda serbest zaman faaliyet doyumunun okul bağlılığı ile olan ilişkilerine ulaşılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Üniversite öğrencilerinin serbest zaman faaliyet doyumu ile okul bağlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Turizm İşletmeciliği en_US
dc.contributor.consultantID Ebru Tarcan İçigen en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account