Akdeniz Üniversitesi DSpace

Tekstil müzeleri ve Türkiye için bir tekstil müzesi örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Abidin, Alper Fatih
dc.date.accessioned 2021-08-06T16:22:26Z
dc.date.available 2021-08-06T16:22:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3895
dc.description.abstract "Tekstil Müzeleri ve Türkiye İçin Bir Tekstil Müzesi Örneği" adlı bu çalışmada, dünyanın çeşitli ülkelerindeki farklı içerikteki Tekstil Müzeleri ve Türkiye'deki az sayıda olan Tekstil Müzeleri ile Türkiye'deki arkeoloji ve etnografya müzelerindeki tekstiller incelenerek listelenmiştir. Dünya'daki ve Türkiye'deki Tekstil Müze örnekleri karşılaştırılarak Türkiye için yeni ve kapsamlı bir müze önerisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın çıkış noktası, binlerce yıldır tekstil yolları üzerinde bulunan Anadolu'da kaybolmakta olan Türk tekstil kültürünü korumak, Tekstil tarihimizin varlığını sürdürmek için çağımıza uygun, yaşayan ve kendini geliştiren, kapsamlı bir Türk Tekstil müzesini yaratma koşullarını aramak olmuştur. Bu nedenle, çalışmanın giriş bölümünde, bu araştırmaya neden gereksinim duyulduğu, araştırmanın amacı, önemi, sınırlılıklar ve tanımları içermektedir. Birinci bölümde, tekstilin insan ve toplum hayatındaki yerine, Anadolu tekstil tarihine, Dünya'da ve Türkiye'de günümüze ulaşmış en eski tekstil örneklerine yer verilmiştir. İkinci bölümde Dünya'daki tekstil müzeleri, koleksiyon içerikleri, tasarladıkları sergilerden örnekler verilmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye'deki tekstil müzeleri, Tekstil müze çeşitleri bağlamında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise Türkiye için bir Tekstil müzesi modeli oluşturulmaya çalışılmıştır. Sonuç bölümünde yapılan araştırma sonuçları değerlendirilerek özetlenmiş ve Türkiye'de çağımıza uygun bir Tekstil müzesine duyulan ihtiyaç nedenleriyle birlikte vurgulanmıştır. Çalışma ayrıca tüm dünyadaki tekstil müzelerinin içerikleri belirtilen bir Ek ile tamamlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda değişen dünyadaki örneklerine bakılarak, kültürel tekstil kimliğimizi öne çıkararak koruyacak, evrensel, modern, yaşayan, gelişen, geliştiren, tematik müzeleri altında toplayacak bir tekstil müzesine Türkiye'de önemli bir ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Tekstil müzeleri ve Türkiye için bir tekstil müzesi örneği en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Müzecilik en_US
dc.contributor.consultantID Nevzat Çevik en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account