Akdeniz Üniversitesi DSpace

Bacillus subtilis ve Bacillus amyloliquefaciens kültürünün turfanda patates (Solanum tuberosom L. var Universia)’te biyomas verimi üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Uysal, Aysel
dc.date.accessioned 2021-06-17T11:45:51Z
dc.date.available 2021-06-17T11:45:51Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/3488
dc.description.abstract Bu çalışma, tarla koşullarında ilkbahar erken ve sonbahar geç dönemde ekimi yapılan patateslerde, mikrobiyal gübre uygulamasının bitki büyüme ve verim üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Akdeniz Üniversitesi Deneme Çiftliği'nde 4 tekerrürlü Kontrol (mikrobiyal ve ticari gübre uygulaması yok), Standart Gübre Uygulaması, Mikrobiyal Gübre Uygulaması (Bacillus subtilis ve Bacillus amyloliquefaciens) ve Standart Gübre Uygulaması+ Mikrobiyal Gübre Uygulaması olmak üzere dört ayrı uygulama incelenmiştir. Antalya'da ilkbahar erken ve sonbahar geç büyüme mevsiminde 9 Ocak 2016 ve 15 Ağustos 2016' tarihlerinde tarlaya ekim yapılmadan hemen önce Solanum tuberosum L.var Universia yumrularına Bacillus subtilis ve Bacillus amyloliquefaciens oluşan mikrobiyal gübre 1 ml / 10 L su oranında yumrulara uygulanmıştır. Çiçeklenme döneminin başlangıcında, Mikrobiyal Gübre Uygulaması ve Standart Gübre Uygulaması+ Mikrobiyal Gübre Uygulaması parsellerindeki bitkilere 1 ml / 100 L su oranından oluşan mikrobiyal gübre yapraklara püskürtme şeklinde uygulanmıştır. Bitki büyümesi, gelişme ve verim parametreleri ölçülmüştür. Bacillus subtilis ve Bacillus amyloliquefaciens kültürü, kontrol ile karşılaştırıldığında, bitki çıkış süresini kısaltmış, bitki büyümesini arttırmış, daha büyük yumru oluşumu gözlemlenmiş ve yumru verimi arttırmıştır. Mikrobiyal Gübre Uygulamasının avantajı, sezona bağlı olarak Standart Gübre Uygulaması+ Mikrobiyal Gübre Uygulaması ile karşılaştırılabilir niteliktedir. Mikrobiyal Gübre Uygulaması kontrole göre ilkbaharda % 9.2 yumru verimini arttırmış, sonbahar döneminde ise kontrole göre % 9.7 verimde artış sağlamıştır. Mikrobiyal Gübre Uygulaması toplam biyomas verimi üzerindeki avantajı, sonbaharda kontrole göre daha da yüksek (% 13) olmuştur. Sonuç olarak, pahalı ticari mineral gübrelerin yerine mikrobiyal gübrelerin kullanılması soğuk kış döneminde hafif kıyı iklim bölgelerinde iki hasat döneminde de düşük gübre girdisi ile patates üretimi sağlanabilir. Turfanda patates üretiminde Mikrobiyal Gübre Uygulamasının zengin mikrobiyolojik flora ile rotasyonda sonraki sezona verimli toprak bırakacaktır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Bacillus subtilis ve Bacillus amyloliquefaciens kültürünün turfanda patates (Solanum tuberosom L. var Universia)’te biyomas verimi üzerine etkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Tarımsal Biyoteknoloji en_US
dc.contributor.consultantID Faik Kantar en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account