Akdeniz Üniversitesi DSpace

Çiğde bitkisinde bazı biyolojik parametreler üzerine araştırmalar

Show simple item record

dc.contributor.author Sağlam, Nesrin
dc.date.accessioned 2020-06-25T14:46:07Z
dc.date.available 2020-06-25T14:46:07Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/214
dc.description.abstract Bu araştırma, çiğde bitkisinin bazı morfolojik ve fizyolojik özelliklerini tespit etmek, çeşitli büyüme özelliklerini saptamak, meyvelerinin SÇKM (Suda Çözünebilir Kuru Madde), asit, C vitamini içeriklerini ve özgül ağırlıklarını tespit etmek ve bunların değişimini ortaya koymak, farklı tarihlerde alınan çeliklerde sıcaklığa bağlı olarak gözlerin uyanmalarını, uyanma üzerine tepe tomurcuğunun etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Antalya Narenciye Araştırma istasyonu Bahçelerinde yer alan çiğde ağaçlarında gerçekleştirilmiştir. Alınan meyve örneklerinin analizleri ise, Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Laboratuvarları nda yapılmıştır. Denemelerde meyvelerle yapılan analizler sonucunda, olgun meyvelerin, % 26.2 SÇKM, % 0.40 Asit, 84 mg/100 g C vitamini içerdikleri, özgül ağırlıklarının 0.820 g /cm3 ve usare verimlerinin % 44.21 olduğu tespit edilmiştir. Çeliklerde sıcaklığa bağlı olarak gözlerin uyanmasının saptanması amacıyla yapılan denemelerde ise, dip sürgünleri, 1 yaşlı, dallar ve 2 yaşlı dallardan herbir grup için tepe tomurcuklu ve tepe tomurcuksuz olmak üzere 3 farklı tarihte (1Q. 02. 1993, 10.03.1993 ve 30.03.1993) 20'şer adet adet çelik alınmıştır. Sonuçta çelik çeşitleri ve tipleri arasında uyanma açısından bir farklılığın olduğu gözlenmiştir. Dip sürgünü çeliklerinde uyanma daha erken olmakta, bunu sıra ile 1 yaşlı dallar ve 2 yaşlı dallar izlemektedir. Ayrıca tepe tomurcuklu çeliklerde uyanma daha önce gerçekleşmiş ve ilk uyanan gözler tepe gözleri olmuştur. Aynı zamanda çeliklerin alım tarihleri de, uyanma üzerinde etkili olmuş ve en son alınan çeliklerde uyanma daha erken gerçekleşmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title Çiğde bitkisinde bazı biyolojik parametreler üzerine araştırmalar en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bahçe Bitkileri en_US
dc.contributor.consultantID Lami Kaynak en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account