Akdeniz Üniversitesi DSpace

Değişik ısı perdelerinin örtüaltında yetiştirilen bazı hıyar çeşitlerinin verim ve kaliteleri üzerine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Çalıkoğlu, Gülsüm Gümüş
dc.date.accessioned 2020-06-25T14:44:27Z
dc.date.available 2020-06-25T14:44:27Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/213
dc.description.abstract Bu çalışmada, farklı ısı perdelerinin polietilen serada sonbahar yetiştiriciliğinde, bazı önemli hıyar çeşitlerinin, verim ve kaliteleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Deneme, Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Arazisi 'nde yapılmıştır. Denemede dört farklı ısı perdesi kullanılmıştır. Bunlar Hollanda Ludvig Svensson firması yapımı olan LS 10, LS 11, LS 16 ısı perdeleri ve saydam polietilendir. Denemede kullanılan hıyar çeşitleri ise; Passandra Fİ, Lutra Fİ ve Nile Fl'dir. Araştırma süresince sıcaklık ölçümleri yapılmış, ısı perdelerinin sera sıcaklığına etkilerinin farklı olduğu gözlen miştir. Ortalama minimum sıcaklığın dış ortama göre LS 10 'da 2 °C, LS 11 'de 3 °C, LS 16'da 2.5 °C ve PE.'de 2 °C daha yüksek bulunmuştur. Isı perdeleri arasında toplam verimde en iyi sonucu PE. (2662 g/bitki) ısı perdesi verirken bunu, LS 10 (2578 g/bitki), LS 16 (2338 g/bitki) ve LS 11 (2136 g/bitki) ısı perdeleri izlemiştir. Toplam verim yönünden çeşitler ise Nile Fİ, Passandra Fİ ve Lutra Fİ şeklinde sıralanmaktadır. Meyve kalitesi olarak incelediğimizde en kaliteli meyveler sırasıyla PE., LS 10, LS 16 ve LS 11 ısı perdelerinde kaydedilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Değişik ısı perdelerinin örtüaltında yetiştirilen bazı hıyar çeşitlerinin verim ve kaliteleri üzerine etkileri en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Bahçe Bitkileri en_US
dc.contributor.consultantID Mustafa Akıllı en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account