Akdeniz Üniversitesi DSpace

KSS kampanyaları sunumunda reklam söylemi kullanımı ve toplumsal rıza üretimi

Show simple item record

dc.contributor.author Duman, Serap
dc.date.accessioned 2020-11-04T08:24:48Z
dc.date.available 2020-11-04T08:24:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1976
dc.description.abstract Sanayi devriminden 1990'lı yıllara gelinceye kadar daha çok iç çevrelerinde yer alansosyal paydaşlarına yönelik sorumluluklarına odaklanan firmalar, bu tarihten itibarensürdürülebilir kalkınma ve dolayısıyla da firmaların sürdürülebilirliği konularının hızlagündeme yerleşmesiyle, sosyal paydaşlarına giderek daha çok kaynak ayırmayabaşlamışlardır. Bu dönemden itibaren çeşitli nedenlerle Kurumsal sosyal sorumluluğa yönelikfaaliyetlerinde hayırseverlik yerine strateji daha çok ön plana çıkmaya başlamıştır. BöyleceKurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları çeşitli mecralarında yer almıştır. Bu çalışmadafirmaların KSS kampanyalarının reklam formlarında, reklam alanlarında yer almaları vetoplumsal rıza üretimi yasal ve etik çerçevede değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeyapılırken, içerik ve eleştirel söylem analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanınsonuçlarına göre, reklam alanlarında ve reklam süresi dahilinde çeşitli mecralarda yer alanKSS kampanya sunumlarının yasal çerçevede reklam olduğu ve bu şekilde sunumlar aracılığıile rıza üretimi yapıldığı etik çerçevede ortaya konmuştur. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title KSS kampanyaları sunumunda reklam söylemi kullanımı ve toplumsal rıza üretimi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Halkla İlişkiler en_US
dc.contributor.consultantID Merih Taşkaya en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account