Akdeniz Üniversitesi DSpace

Sosyal medyanın politik yaşama etkisi : Arap baharı çerçevesinde Mısır ve Libya örneği

Show simple item record

dc.contributor.author Türkmen, Seçil
dc.date.accessioned 2020-11-03T16:35:31Z
dc.date.available 2020-11-03T16:35:31Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1973
dc.description.abstract 2011 yılı başlarında Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaşanan olaylar, günümüz Dünya'sının çarpıcı değişiklikler içerdiğini gözler önüne sermiştir. Kişilerarası iletişimi kolaylaştıran yeni iletişim araçları veya sosyal medya araçları, insanların şimdiye kadar bildiklerinin ezberini bozar niteliktedir. Yaşananlardan ötürü, olaylar başladığı süreden bu yana Arap Baharı adı altında yaşananlar incelenmeye çalışılmıştır. Konusu, insan ve insan toplulukları olan olaylar hiç kuşkusuz ki son derece karmaşıktır da. Bu yüzden, 2011 yılı öncesinde bu olaylara zemin olan konular detaylı olarak incelenmelidir. Bu konular ülkelerin kültürel, ekonomik, siyasi ve toplumsal özellikleridir. Bunlar anlaşılmadan yaşananları açıklamak mümkün görünmemektedir. Bu yüzden; yaşananlar saf bir Facebook veya Twitter Devrimi olarak adlandırılmamalıdır. Bu araçlar otokratik rejimlerin hüküm sürdüğü ülkelerde elbette bilgi yayılımı ve organize olma konusunda yardımcı olmuşlardır. Ancak asıl incelenmesi gereken bu olayların neden bu zamana denk geldiği, bireylerin fikirlerini değiştirmiş ise sosyal medya araçlarının bu fikirleri nasıl değiştirdiği konusudur.Konu son derece güncel olduğundan sonuca erdirmek şüphesiz ki bireyleri yanlışa düşürecektir. Yaşanan olaylara bakıldıktan sonra sadece neler olabileceği hakkında varsayımlar öne sürülebilmektedir. Demokrasi beklentisi ise yine ülkelerin arkaplanına bakarak doğru bir şekilde vurgulanabilir. Açık bir dönüşümden geçen ülkelerin, sonuç olarak nasıl bir rejim seçecekleri bu halkların kararları doğrultusunda gerçekleşmesi umut edilmektedir. Bu tezde, seçim sonuçlarına yer verilecek olsa da yalnızca bu süreçte ve öncesinde yaşananlar konu edilecek ve sosyal medya araçları ile internet gibi yeni bir teknolojinin getirdiği bilgi çağında, bölgede ne gibi değişimlerin gerçekleştiği vurgulanmaya çalışılacaktır. Bu tezin argümanı; sosyal medya araçlarının ve internetin, seçilen örneklem olarak Mısırlılar ve Libyalıların fikirlerini değiştirdiğidir. Bu nedenle, Mısır ve Libya'da sosyal medya kullanımı irdelenecektir.Kısacası, bu tezin sonunda, sosyal medya araçlarının; devrim veya halk hareketlenmeleri yolunca sadece bir araç olmadığı, ayrıca insanların tutumlarını değiştirdiğinden, bu olayların nedeni de olduğudur. Bunu yaparken, sosyal medya araçları, Arapları digerleri hakkında aydınlatmıştır. Bunu yaparak, sadece dışlarındaki Dünya'yı görmekle kalmamışlar, suskunluk sarmalının kırılmasıda sağlanmıştır. Bu olayların ayrıca liderler içinde sonuçları bulunmaktadır. Eğer internet bir topluma veriliyorsa, liderler bu eylemlerinin sonuçları konusunda da haberdar olmalıdırlar. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Sosyal medyanın politik yaşama etkisi : Arap baharı çerçevesinde Mısır ve Libya örneği en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Halkla İlişkiler en_US
dc.contributor.consultantID Burak Özçetin en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account