Akdeniz Üniversitesi DSpace

Güney Anadolu kıyıları askeri içerikli yazıtları kataloğu (Lykia, Pamphylia, Pisidia, Kilikia)

Show simple item record

dc.contributor.author Gürer, Çisem
dc.date.accessioned 2020-11-02T12:06:16Z
dc.date.available 2020-11-02T12:06:16Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1920
dc.description.abstract Anadolu'daki Roma ordusu üzerine yapılan çalışmaların azlığı nedeniyle özellikle imparatorluğun doğu eyaletlerindeki askeri yapılanma hakkındaki bildiklerimiz kısıtlıdır. Bu eksiklik, Erken İmparatorluk Dönemi için olduğu kadar, 3. yy. sonrasında Geç İmparatorluk Dönemi için de geçerlidir. Pek çok çalışmada dağınık olarak değinilmişse de, Asia Minor'un güney kıyılarında (Lykia, Pamphylia, Pisidia, Kilikia/Isauria) askeri yazıtları hakkında başlı başına bir çalışma bulunmamaktadır. Hâlbuki bu bölgeler ile ilgili önemli askeri yazıtların ve edebi verilerin sayısı çoktur. Pek çok modern çalışmada dağınık olarak bulunan askeri yazıtlar bu çalışmada bir araya getirilecek ve edebi kaynaklarla desteklenecektir. Güney Anadolu, sadece Roma Ordusu'na dair yazıtların bulunması ve birçok askeri harekâtın burada gerçekleşmiş olması nedeniyle değil, aynı zamanda yeni malzemelerin de değerlendirmeye alınması gerekliliğiyle da bu çalışmanın coğrafi alanını oluşturmaktadır.Tezde hedeflenen asıl sonuç, Anadolu'nun güney kıyılarının askeri yapısını ve antik dönemdeki önemini ortaya koyabilmektir. Tez en erken dönemlerden geç antik döneme kadar olan bir süreci kapsamakla birlikte, bölgesel olarak Lykia, Pamphylia, Pisidia ve Kilikia ile sınırlandırılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title Güney Anadolu kıyıları askeri içerikli yazıtları kataloğu (Lykia, Pamphylia, Pisidia, Kilikia) en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri en_US
dc.contributor.consultantID Fatih Onur en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account