Akdeniz Üniversitesi DSpace

Bakır içeren hipoötektik bir döküm AL-Sİ alaşımında eş kanallı açısal presleme işlemi öncesi ve sonrası yaşlanmanın etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Erdinç
dc.date.accessioned 2020-10-27T15:25:02Z
dc.date.available 2020-10-27T15:25:02Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1894
dc.description.abstract Bu çalışmada iki farklı oranda silisyum ve bakır içeren Al döküm alaşımlarına (ETİAL-177 ve ETİAL-220) EKAP yöntemi uygulanması, bu tür alaşımlarda ön alaşım olarak kullanılan Al-5Ti-1B alaşımına da aynı işlemin yapılması, ön alaşımın işlem yapılmış haliyle ana alaşıma katılmasının yarar sağlayıp sağlamayacağının belirlenmesi konusu incelenmiştir. EKAP sonunda sertliğin arttığı görülmüştür. Optik mikroskop incelemelerinde tanelerin uzadığı görülmüştür. Ön alaşımda bulunan intermetalik fazların EKAP işleminde kırılabileceği düşünülerek ön alaşım önce EKAP işlemine uğratılmış, daha sonra da ana alaşıma ilave edilmiştir. EKAP uygulanmış ön alaşımın ana alaşıma katılması ile sertlikte önemli olmamakla beraber bir miktar artış sağlanmıştır. Ayrıca alaşıma yaşlanma işlemi, EKAP öncesi ve EKAP sonrası olarak uygulanmış, EKAP öncesi yapılan yaşlanmanın çok daha etkin olduğu görülmüştür. Bu haliyle çalışmanın bilime ve sanayi uygulamalarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Al-Si döküm alaşımları, EKAP yöntemi, Al-5Ti-1B tane inceltici en_US
dc.title Bakır içeren hipoötektik bir döküm AL-Sİ alaşımında eş kanallı açısal presleme işlemi öncesi ve sonrası yaşlanmanın etkisi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Makina Mühendisliği en_US
dc.contributor.consultantID Narin Ünal en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account