Akdeniz Üniversitesi DSpace

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Author "Ramazan İzol"

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Author "Ramazan İzol"

Sort by: Order: Results:

 • Hotak, Fazal Rahman (Akdeniz Üniversitesi, 2017)
  Bu çalışmada 11 Eylül 2001'de New York'ta bulunan ve İkiz Kuleler diye bilinen Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan terör saldırılarını takiben, ABD'nin Ortadoğu Bölgesinde etkin rol oynayan devletler üzerindeki ...
 • Olcayto, Ali Haydar (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada "İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni düzende, siyaset mi ekonomiye yöne vermektedir, ekonomi mi siyasete yön vermektedir?" sorusunun cevabı aranmaktadır. Bu çerçevede hem dünyadaki örnekler hem de ...
 • Kahraman, Emel (Akdeniz Üniversitesi, 2013)
  Türkiye ve İran Orta Doğu?nun iki büyük ve önemli gücü konumunda olup, rekabet ve denge düzleminde şekillenen uzun bir ikili ilişkiler geçmişine sahiptir. Türkiye?nin bölgesel politikalarında, Ortadoğu ve Orta Asya ...
 • Ataie, Najibullah (Akdeniz Üniversitesi, 2015)
  Bu tezin amacı, 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan'a yapılan müdahale ve yeni devlet düzeninin tesisinin yansımalarını incelemektir. Bu çalışmanın temel çıkış noktası ise tarih boyunca başka devletlerin müdahalesine ...
 • Arpaçukuru, Özlem Yılmaz (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Kafkasya adı verilen coğrafyada, aynı egemenlik çatısı altında, uzun yıllar bir arada yaşayan, ortak tarih ve ortak kültür gibi etkenlerden dolayı birbirini 'iki devlet bir millet' olarak tanımlayan Azerbaycan ile Türkiye'nin ...
 • Aygün, Ufuk (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Azerbaycan dış politikasını etkileyen temel parametrelerden olan Dağlık Karabağ ve Hazar'ın statüsü sorunları, özellikle 1991 sonrası Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanması ile giderek yükselmiştir. Dağlık Karabağ Bölgesinin, ...
 • Hagigi, Arzu (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  İran islam Cumhuriyeti 1.648.195 km2 yüzölçümü, 81 milyon nüfusu ile Ortadoğunun en önemli ülkelerinden biridir. 90% Şii nüfusla dünyada en çok Şii'nin yaşadığı ülkedir. Ülkede Farslar, Azerbaycan Türkleri, Kürtler, ...
 • Zenginoğlu, Samet (Akdeniz Üniversitesi, 2012)
  Soğuk Savaş döneminin ardından günümüze, dünya genelinde ?kimlik? temelli tartışmalar görülmektedir. Türkiye de bu dönem içerisinde bu tartışmaların görüldüğü ülkelerden birisidir. Ancak kendi şartları bağlamında, Türkiye ...
 • Tuncer, Fatih Fuat (Akdeniz Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada Kosova güncel tarih ders kitaplarındaki Osmanlı/Türk imajı ile ilgilenilmektedir. İncelemede Kosova'da Arnavut öğrenciler için hazırlanmış olan ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2010-2011 yılında zorunlu olarak ...
 • Bükrücü, Şeyda (Akdeniz Üniversitesi, 2011)
  Bu makalenin amacı; Türkiye'de ordunun etkinlik alanlarına değinmek ve bu alanlar hakkında bilgi vermektir. Osmanlı İmparatorluğu mirası üzerine kurulmuş, pretoryen bir kültürden gelen Türkiye'de ordu etkinliği zaman zaman ...
 • Dia, Fatou (Akdeniz Üniversitesi, 2014)
  Bu tezin amacı, Senegal örneğinden hareketle Türkiye-Afrika ile ilişkilerinin siyasi ve ekonomik analizi getirmektir. 1998'den itibaren, Türkiye ve Afrika Ülkeleri yeni bir dönem ilişkilerine girmişlerdir. Dolaysıyla, ...
 • Tuncer, Fatih Fuat (Akdeniz Üniversitesi, 2017)
  Bu tez çalışması, inşacı yaklaşım çerçevesinde, Türkiye ve Arnavutluk dış politikalarının belirlenmesinde kimliklerin, kültürlerin, söylemlerin ve karşılıklı imgelerin etkisini ortaya koymaya çalışmaktadır. Çalışma, iki ...
 • Aksoy, Cennet (Akdeniz Üniversitesi, 2014)
  Bu tezin amacı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel sonuçlarını Türkiye'nin AB'ye girmesinin avantajları ve dezavantajları kapsamında tartışılmasıdır.Bu tartışma neticesinde de terazinin ...
 • Büyükkalay, Betül (Akdeniz Üniversitesi, 2011)
  Osmanlı Devleti?nde Tanzimat döneminde başlayan batılılaşma hareketlerinin en önemli ortak paydası devletin kurtarılması sorunu olmuştur. Osmanlı Dönemi?nde ıslahatlarla kendini gösteren bu süreç, yine bu süreçte yetişen ...
 • Büyükkalay, Betül (Akdeniz Üniversitesi, 2011)
  Osmanlı Devleti?nde Tanzimat döneminde başlayan batılılaşma hareketlerinin en önemli ortak paydası devletin kurtarılması sorunu olmuştur. Osmanlı Dönemi?nde ıslahatlarla kendini gösteren bu süreç, yine bu süreçte yetişen ...
 • Yeniay, Onur (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Geçmişten günümüze göç olgusu sürekli olarak insanlık tarihinde var olan ve sosyal bir olgu olarak gerek bireylerin, gerekse birey üzerinden toplumların düzenini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle göç olgusunun çözümü ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account