Akdeniz Üniversitesi DSpace

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Author "Felsefe ve Din Bilimleri"

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Author "Felsefe ve Din Bilimleri"

Sort by: Order: Results:

 • Biter, Furkan (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  Yahudi krallığı, Hz. Süleyman'ın vefatının hemen arkasından Yahuda ve İsrail olarak ikiye ayrılmıştır. Önce İsrail krallığının tarih sahnesinden kaybolması ve hemen akabinde Yahuda krallığının yıkılması sonucu, Yahudilerin ...
 • Sarı, Muaz Faruk (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Ali Suavi, 1839-1878 yılları arasında yaşayan bir Osmanlı aydınıdır. İlk gençlik yıllarında eğitimle uğraşan düşünür, medrese ve mektepte hocalık, çeşitli camilerde vaizlik ve devlet kurumlarında memurluk yapmıştır. Bu ...
 • Koçoğlu, Bülent (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Aliya İzzetbegoviç bilgi ve birikimiyle, liderliği ve siyasetçi kişiliğiyle insanî ve İslamî olan evrensel değerler için halkıyla birlikte mücadele etmiş ve yirminci yüzyıla damga vurmuş önemli şahsiyetlerden biridir. Aliya ...
 • Demirel, Büşra (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Halk inanışları, Anadolu'nun her bölgesinde geçmişten günümüze kadar devamlılığını nesilden nesile devam ettirmektedir. Antalya yöresinde de pek çok alanda halk inanışlarının devamlılığını sürdürdüğü görülmektedir. Halk ...
 • Karakuş, Esat Mahmut (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  19. yüzyıl sonlarında başlayarak kademeli olarak devam eden apokrif metinlerin keşfi ile Batı'da apokrif metinlere ilgi artmış ve birçok araştırmaya konu olmuştur. Batılı araştırmacıların da ortaya koyduğu bilgiye göre, ...
 • Özdoğan, Muhammet Ali (Akdeniz Üniversitesi, 2017)
  Mevlana Türk tasavvuf geleneğinin en önemli isimlerinden birisidir. Mevlana'nın düşünceleri, eserleri etkisini tarihin her döneminde hissettirmiştir. Mevlana hakkında araştırma yapanların yaşadığı dönem, düşünce yapısı ...
 • Coşkun, Rumeysa Nur (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Türkiye tarihinde sosyoloji bilimiyle Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde karşılaşılmıştır. Osmanlı aydını devletin devamı ve bekası için çözümler üretmeye çalışmıştır. Türk toplumunun Batı toplumunda farklı olduğunu ...
 • Bozkurt, Tuğba (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Din Yolu; eğitimci, yazar, hattat, siyasetçi olduğu kadar iyi bir düşünür ve kayda değer bir bilim adamı olarak kabul edilen İsmail Hakkı Baltacıoğlu tarafından çıkarılmaya başlanan dini ve içtimai bir dergidir. 1943 ile ...
 • Pingov, Süleyman (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Dinî ritüeller, tarih boyunca sosyokültürel yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak ortaya çıkar. Bu ritüeller, sosyokültürel yaşamda yarattıkları etkiler ile toplumsal yaşamın temel dinamiklerinden ola gelmişlerdir. Tarihin ...
 • Yılmaz, İzzet (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Her biri bağımsız bir konu olarak ve de dönemsel içeriklerle din ve siyaset konusunun oldukça zengin bir literatürü vardır. Buna karşılık bir ilişki zemininde din-siyaset ilişkisi, problematik boyutu ve ürettiği sosyal ...
 • Altay, Özgül (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  İnsan var olduğu günden beri inanma ve bir şeyleri kutsal kabul etmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle ilkel ya da modern bütün toplumların bir dine inandığı ve bu din çerçevesinde çeşitli inanışlar geliştirdiği görülmektedir. ...
 • Özçelik Murat Faruk (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  Bu çalışmada, ergenlik çağında olan bireylerin dijital oyun bağımlılık seviyeleri ile dindarlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı ise yaş, cinsiyet, okul türü ve ebeveyn ...
 • Karademir, Tuğçe (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Bu araştırmada, evli bireylerin şiddete yönelik tutumları ve manevi iyi oluş puanları arasındaki ilişkiyi incelemek hedeflenmiştir. Ayrıca çalışmada, elde edilen şiddet tutumu ve spiritüel iyi oluş verileri ile alt problemlere ...
 • Akpınarlı, Beyza Nur Bedir (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  Bu çalışmanın amacı, evlilik yaşamında evlilik uyumunun ve kişilik özelliklerinin, manevi iyi olma ve kontrol odağı ile ilişkisinin belirlenmesidir. Bu çalışmayla evlilik uyumu ve kişilik özelliklerinin manevi iyi olma ve ...
 • Çınar, Feyza Nur (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  İslâm düşüncesinde içtimâî, kültürel, siyâsî ve dinî alanlardaki mesele ve ihtilafların odak noktalarından biri olan din ve felsefe ya da vahiy ile akıl arasındaki ilişki, her dönemde gündeme gelen ve tartışılan önemli ...
 • Çiftçi, Fatma (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  Bu çalışmada Hacı Paşa'ya ve mantık alanında kaleme aldığı hâşiye tarzındaki "Kitâbu Şerhi Levâmi`i'l-esrâr" adlı eseri çerçevesindeki mantık anlayışına yer verilmiştir. Hacı Paşa 14. ile 15. yüzyıllar arasında yaşamış ...
 • Yılmaz, Zahide (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Toplumun dini konularda bilgilendirilmesinde ve din algısının doğru ve çarpıtılmamış bir biçimde inşa edilmesinde en büyük sorumluluğu taşıyanlar din adamlarıdır. Onlar diğer meslek gruplarına nazaran daha fazla kitle ile ...
 • Kuzucu, Muammer (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Hilmi Ziya Ülken ve Nurettin Topçu yakın tarihimizin aynı dönemde yaşamış iki önemli düşünürüdür. Onlar insanların ve devletlerin ahlaktan uzaklaştığına dair ahlaki bir buhrandan bahsetmiş ve ahlaki bir toplum ile devletin ...
 • Türkeri, Ayşegül (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Din sosyolojisi ve sinema arasındaki etkileşimli ilişki son yıllarda disiplinlerarası çalışmalarda dikkat çeken bir başlıktır. Bu farklı alanların ise gerçeklik inşasında kesiştiği gözlemlenmektedir. Müstakil olarak din ...
 • Tokgöz, Kemal (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Kötülük problemi, din felsefesinin temel konularından biri olup hem felsefeyi hem de dinleri ilgilendirmektedir ve çeşitli açılardan teolojik ve felsefi olarak ele alınmıştır. İlgili literatür incelendiğinde birçok teolog ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account