Akdeniz Üniversitesi DSpace

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Author "Faruk Ataay"

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Author "Faruk Ataay"

Sort by: Order: Results:

 • Dernek, Kadriye Okudan (Akdeniz Üniversitesi, 2014)
  Kürt siyasal hareketi, günümüzde Türkiye ve Ortadoğu siyasetinde artık gözardı edilmesi mümkün olmayan en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu hareket bugün Mecliste Halkların Demokratik Partisi ile temsil edilmektedir. ...
 • Karadut, İsmail Cem (Akdeniz Üniversitesi, 2015)
  Demokrasi, siyaset biliminin ve uluslararası ilişkiler gibi ilgili sosyal bilim dallarının en çok tartışılan kavramlarından birisidir. Mamafih; teorik ve felsefi düşüncenin idealize ettiği bir kavram olmaktan, bir yönetim ...
 • Çelen, Gökhan (Akdeniz Üniversitesi, 2016)
  Her yönetim biçimi insan gruplarının yaşadığı toplumsal olayların ve fikri temellerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Demokrasi yönetimi de belirli toplumsal olayların sonucunda ortaya çıkmıştır. Halkın kamu işleri ve devlet ...
 • Altay, Ahmet Aykut (Akdeniz Üniversitesi, 2017)
  1960'lı yıllarda Türkiye entelektüelleri arasında ülkedeki temel sorunlar hususunda yoğun tartışmalar yaşandı. Bu sorunlar ülkenin geri kalmışlığının nedenleri, demokrasinin yerleşmemesi, sivil toplumun zayıflığı, devletin ...
 • Aslan, Mehmet (Akdeniz Üniversitesi, 2009)
  Günümüzde özellikle kadın hareketi eylemcileri ve feministlerce eril olarak görülen siyasal tarih, başlangıcından günümüze değin içeriğinde bir tahakküm ve sömürü pratiği taşımaktadır. Kadın bedeni üzerinden şekillenen ...
 • Karadut, İsmail Cem (Akdeniz Üniversitesi, 2009)
  II. Dünya Savaşı'nın ertesinde, Batı Avrupa ülkelerince başlatılan iktisadi ve siyasal bütünleşme süreci, karmaşık ve gelişmiş bir siyasal ve kurumsal yapıya sahip olan Avrupa Birliği'nin ortaya çıkmasını sağlamıştır. ...
 • Duman, Nuri (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Frankfurt Okulu genel bilinen adıyla Eleştirel Teori 1923 yılında resmen Frankfurt Üniversitesine bağlı bir enstitü olarak kurulmuştur. 1924'de fiili olarak akademik yaşamına başlamış olup gerçek hüviyetini 1930'lı yıllarda ...
 • Güney, Ferhat (Akdeniz Üniversitesi, 2013)
  Avrupa?da Marksizm `in kurucusu olan Antoni Gramsci, bir çok kavramı yeniden ele alarak, eleştirel yaklaşım sergilemiş ayrıca yeni kavramlar ortaya atmıştır. Bu anlamda onun düşünce ve kuramları, pek çok Marksist kuramcıyı ...
 • Sönmez, Hatice (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  İlk uygulamaları Antik Yunan Dönemi'ne dayanan demokrasi kavramının, tanımı üzerinde uzlaşılamadığı gibi birçok modeli de bulunmaktadır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda demokrasinin ilk uygulama örneği, Antik Yunan ...
 • Turhan, Yeşim (Akdeniz Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmada, 1946'da çok partili hayata geçilmesinden bu yana parlamenter demokrasinin temel aktörleri konumunda bulunan Merkez Sağ Partilerinin ekonomi politikalarını incelenmiştir.Çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır. ...
 • Kaymaz, Cihan (Akdeniz Üniversitesi, 2017)
  Neoliberal küreselleşme çağında küresel-ulusal-yerel ölçeklerarası hiyerarşik bağın ortadan kalkmasının bir göstergesi neoliberal hegemonyanın karşısında gelişen yerel-ekolojik karakterli hareketlerin karşı-hegemonya ...
 • Akıllı, Hüsamettin Serkan (Akdeniz Üniversitesi, 2010)
  1990'lı yıllarda Latin Amerika'da neoliberal popülizm beklenmedik bir gelişme olarak kabul edilirse, Milli Görüş geleneğinden kopan bir partinin neoliberal popülist olarak tanımlanması da olağan dışı olarak görülebilir. ...
 • Türk, Tolga Cenk (Akdeniz Üniversitesi, 2009)
  Parti içi demokrasi; liderlerin demokrasiyi içselleştirme düzeyiyle, partilerin yapılarıyla, kurumlaşma düzeyleriyle, tüzük ve yönetmeliklerinde tanımlanan örgütlenme biçimleriyle ve belki de en önemlisi toplumda yerleşik ...
 • Kemahlı, Funda (Akdeniz Üniversitesi, 2012)
  1980 sonrası genel olarak dünya siyasetinin gelişimini belirleyen temel dinamik neo-liberal düşünce olmuştur. Ekonominin toplumsal belirleyiciliğine dayanan neo-liberalizm, yapısal ve ideolojik düzenlemeleriyle yeni bir ...
 • Arslan, Gülşah (Akdeniz Üniversitesi, 2012)
  Devletin en önemli varlık sebebi kamu malı ve hizmeti üretmesidir. Söz konusu hizmetin üretilmesi içinse finansal kaynak olarak vergi gelirleri gerekmektedir. Bu konuda yürütülen politikalar toplamına `kamu mali yönetimi' ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account