Akdeniz Üniversitesi DSpace

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Author "Felsefe"

Browsing Sosyal Bilimler Enstitüsü by Author "Felsefe"

Sort by: Order: Results:

 • Arduçoğlu, Müge (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Bu tez çalışmasının başlıca amacı, toplam faydayı ilke edinmiş pragmatizm adlı felsefe ekolü ile çoğulculuğa dayalı siyasal bir yönetim biçimi olan demokrasi arasında antropolojik bağlamda var olan organik ilişkinin ortaya ...
 • Avcı, Emre (Akdeniz Üniversitesi, 2008)
  İnsanlar yaradılışlarından ötürü doğada ki tehlikelere karşı diğer canlılardan dahasavunmasızdırlar. Bu savunmasızlıklarını gidermek amacı ile toplu halde yaşamaya vekarşılarına çıkan çeşitli sorunları birbirlerinden ...
 • Alyağut, Pınar (Akdeniz Üniversitesi, 2008)
  Kozmopolitanizm düşüncesi özünde, tarihsel olarak ?kosmos? ile ?polis? arasındaki kaybedilmiş argümanın tekrar kurulmasına yönelik bir çaba olarak felsefe tarihinde boy gösterir. Kavram olarak ?kosmopolis? felsefi kontekstine ...
 • Gökmen, Aysun (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmada, Orta Çağda ortaya çıkan eğitim-öğretim anlayışı, özellikle felsefe, bilim ve kültür ile ilgili çalışmalar ve görüşler ele alınmıştır. Felsefenin İslâm eğitim dünyasında doğuşu ve yeri üzerine durulmuştur. Bu ...
 • Çetin, Necip (Akdeniz Üniversitesi, 2014)
  Eğitim felsefesi yazınında değerler ve değer aktarımı genel olarak iki yönden ele alınır: Bir grup eğitimi başlı başına bir değer aktarım süreci olarak kabul ederken, diğer bir grup bu kabule karşı çıkıp, eğitimde değer ...
 • Çetin, Necip (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  Eğitim kavramının anlam içeriği günümüzde çeşitlense de eğitime ilişkin kavrayışımızda köklü bir zihinsel değişimin yaşandığını söylemek güçtür. Deweyci yaklaşımı dışarıda tuttuğumuzda, günümüze değin eğitime yön veren ...
 • Altunpınar, Mehmet (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Tezin amacı, çizgi roman ve akabinde sinemaya uyarlanan kahraman imgeleri üzerinden etik değerler açısından kahramanlardaki değişimleri incelemektir. Tezde öncelikle kahraman kavramının tanımı, kapsam ve genel özellikleri ...
 • Özunur, Ayben Ruba (Akdeniz Üniversitesi, 2016)
  Birinci şahıs perspektifinden öznel ve içsel olarak erişilebilen zihin durumlarının ve bu bağlamda bilinçliliğin, üçüncü şahıs perspektifinden nesnel bilimin konusu olup olamayacağı, çağdaş zihin felsefesinin en çok ...
 • Kaya, Büşra Nazan (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  Bu tez çalışması Fârâbî'nin ahlak felsefesinde dil ve mutluluk anlayışını ele almaktadır. Mutluluğu hayatın en önemli parçalarından gören Fârâbî, varoluş için mutluluğun gerekli olduğunu savunmuş ve var olmayı mutluluğun ...
 • Aksoy, Abdullah (Akdeniz Üniversitesi, 2019)
  Bu çalışmanın amacı temelinde felsefi sorun olan "yaşamın anlamı", "değer çatışması" "kimlik arayışı" gibi günlük yaşam sorunlarına felsefenin pratik alanı olan felsefi danışmanlık aracılığıyla ne tarz çözümler üretilebileceğini ...
 • Özdemir, Fatma Ayperi Tuğçe (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Çocuk, tarih boyunca her dönemde ve toplumsal anlamda değişmiş bir kavramdır. Antik Dönem, Ortaçağ ve Modern Dönem'de filozofların çocuk görüşleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bu elbette toplumsal yaşamın değişmesi, ...
 • Erek, İlim Esra (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Gazali felsefesi, üzerinde uzlaşılabilecek iki temel kabulü barındırır. Birinci kabul, hakikatin tek, sınırsız ve değişmez olduğudur. İkinci kabul, bu dünyada yaşayan bir varlık olarak insanın zamanlı, sınırlı ve dolayısıyla ...
 • Taşkıran, Esengül (Akdeniz Üniversitesi, 2020)
  İlkel insanın alet kullanımıyla başlayan çalışma dünyasını Bataille, varlığının kişisiz düzleminden ayrılarak özne ve nesnenin oluştuğu aşkın dünyaya geçiş olarak yorumlar. Emeğiyle kurduğu nesneler dünyasında insan, ...
 • Baran, Ayşegül (Akdeniz Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada Deleuze'ün olumlu ontoloji üstüne kurulu olan fark felsefesi, temel kavramları sayılabilecek ?fark? ve ?tekrar?ın yoğunluklu biçimde Bergson ve Nietzsche üstüne yaptığı okumalarda oluştuğunun altı çizilerek ...
 • Çalcı, Sercan (Akdeniz Üniversitesi, 2012)
 • Önal, Senem (Akdeniz Üniversitesi, 2014)
  Bu çalışmanın amacı, Dasein'ın, kendi varlığını zamansal olarak açığa çıkaran bir var olan olduğunu ve böyle bir anlayış olanağının, onu neliğinde değil nasıllığında düşünmek olduğunu gösterebilmektir. Nasıllık olarak ...
 • Göle, Şule (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Bu tezde Platon'dan Deleuze'e imgelem ve hafıza konusunda özgün görüşleri olan filozofların argümanları ele alınıp tarihsel bir çözümlemeyle karşılaştırmalı olarak sunuldu. Birinci bölümde İlkçağ filozoflarının imge ve ...
 • Demir, Mustafa (Akdeniz Üniversitesi, 2018)
  Bu çalışmanın amacı Hegel felsefesinde önemli bir yer tutan 'arzu' kavramının etkisiyle oluşan Lacan düşüncelerini belirtmektir. Hegel düşüncesinde arzu anlayışının psikanalitik bir kurama nasıl dönüştüğünü ve bunun Lacan ...
 • Genç, Tuğba (Akdeniz Üniversitesi, 2008)
  Heidegger ve Modern Çağ, Öznenin Dönüşümü başlıklı tezimde, Heidegger'in birinci dönem felsefi yaklaşımlarını ve bu yaklaşımların ışığı altında özne düşüncesini ele alıyorum. Birinci bölümde Antik Yunan'dan bugüne özne ...
 • Sarıtaş, Ahmet (Akdeniz Üniversitesi, 2022)
  Heidegger'in felsefesi çoğunlukla; ontoloji – fenomenoloji – hermenuetik – varoluşçuluk – modernite eleştirisi (bilim-teknik-sanat) – 'düşünmek' – din ve politika üzerine tartışılmıştır. 1970'lerden itibaren geniş bir ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account