Akdeniz Üniversitesi DSpace

Günübirlik cerrahiye başvuran kadın-doğum hastalarının perioperatif hemşirelik bakım gereksinimleri ve karşılanma durumu

Show simple item record

dc.contributor.author Gültürk, Esma
dc.date.accessioned 2020-10-21T05:50:24Z
dc.date.available 2020-10-21T05:50:24Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1787
dc.description.abstract Bu araştırma, günübirlik cerrahiye başvuran kadın doğum hastalarının perioperatif hemşirelik bakım gereksinimlerinin hasta için önemi karşılanma durumu ve bu gereksinimlerin kim tarafından karşılandığını belirlemek amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı olarak yapılmıştır.Araştırmanın örneklemini, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Günübirlik Cerrahi servisine Eylül 2009 - Haziran 2010 tarihleri arasında gelen 160 kadın doğum hastası oluşturmuştur. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve gruplar arası farkın anlamlılığını belirlemede Ki Kare Testi kullanılmıştır.Katılımcılar, preoperatif bakım gereksinimlerinden ?günübirlik cerrahi merkezine gelinmesi gereken zaman? konusunda bilgi gereksinimini (%98.1) en çok karşılanan, ?yazılı materyalin verilmesi? gereksinimini (%71.2) ise en çok karşılanmayan gereksinim olarak belirtmiştir. Taburculuk bakımında hastalar ?banyo yapma zamanı?, ?evde oluşabilecek sorunlar ve acil durumda başvurması gereken yer? (%96.3) gereksinimlerinin karşılandığını, ?ilaçların yan etkileri (%95.7) ve yan etki geliştiğinde yapılması gerekenler? (%97.1) konularındaki bilgi gereksinimlerinin karşılanmadığını belirtmiştir. Katılımcıların yaşı, eğitimi, medeni durumu, mesleği, yaşam yeri ve vaka tipi bakım gereksinimlerini önemli bulmaları ve gereksinimin karşılanma durumu ve gereksinimi karşılayan sağlık ekibi üyesinin kim olduğunun belirtmesinde istatiksel olarak anlamlı değişkenler olarak saptanmıştır.Sonuç olarak günübirlik cerrahi kadın doğum uygulaması yapılan hastaların perioperatif bakım gereksinimlerinin tamamına yakınının hastalar için önemli olduğu ve bu gereksinimlerin çoğunluğunun hemşire ve doktor tarafından karşılandığı saptanmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Günübirlik cerrahiye başvuran kadın-doğum hastalarının perioperatif hemşirelik bakım gereksinimleri ve karşılanma durumu en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği en_US
dc.contributor.consultantID Özen Kulakaç en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account