Akdeniz Üniversitesi DSpace

Halkla ilişkiler mesleği profili : Antalya’da 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki halkla ilişkiler uygulayıcılarına yönelik bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Kesgin, Derya Dönmez
dc.date.accessioned 2020-09-30T07:04:40Z
dc.date.available 2020-09-30T07:04:40Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1547
dc.description.abstract Her yıl büyüme gösteren turizm sektörü, ülkemizin kalkınmasında lokomotifendüstrilerden biri haline gelmiştir. Konaklama yani otelcilik sektörü de turizm öğeleri içindeemek-yoğun özelliği ile ülkemizin işsizlik sorununa yarattığı istihdamla büyük katkılarsağlamaktadır. Çağdaş yöneticilik anlayışının temel öğelerinden olan halkla ilişkiler gerekülkesel ve bölgesel düzeyde turizmin tanıtılmasında gerekse her bir işletme için global turizmpazarında olumlu imaj yaratmada son derece önemli bir role sahiptir. Her türlü iç ve dış çevrekoşullarından çok çabuk etkilenen turizm sektöründe otel işletmeleri de halkla ilişkileretkinliklerine gereken önemi vererek bu fonksiyonun kendilerine sağlayacağı pozitif katkılarlabaşarılı işletmecilik örnekleri ortaya koyabilirler. Halkla ilişkiler etkinliklerinin başarısıkuşkusuz bu fonksiyonu yerine getiren uygulamacıların nitelikleri ve uyguladıkları çalışmayöntemleriyle doğru orantılıdır.Çalışmamızda, Türkiye'nin turizm başkenti konumuna gelen Antalya'da faaliyet gösteren4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde görevli halkla ilişkiler uygulamacılarının profili çıkarılarak?Otel şletmelerinde Halkla lişkilerci Kimdir?? sorusu yanıtlanmaya çalışılmıştır. Bubağlamda 2005-2006 kış döneminde gerçekleştirilen araştırmada Antalya'da faaliyettebulunan 316 adet 4 ve 5 yıldızlı otelden 163 tanesi açık durumda iken bunların 75 tanesindehalkla ilişkiler birimi bulunmaktadır. Bu 75 otel işletmesinde görevli 115 halkla ilişkileruygulamacısının verdiği yanıtlarla tamamlanan araştırma neticesinde otel işletmelerindegörevli tipik halkla ilişkiler uygulamacısı çoğunlukla 25 yaşlarında, evli ve üniversite mezunuTürk kadınlarından oluşmaktadır. Becerikli'nin de (2005,125) belirttiği gibi Türkiye'dekihalkla ilişkiler literatürünün en önemli eksikliklerinden biri olan alan araştırmalarındakiyoksunluğa, otel işletmelerinde halkla ilişkiler mesleğinin kimler tarafından yerine getirildiğibulunarak katkı sağlanmaya çalışılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Halkla ilişkiler mesleği profili : Antalya’da 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki halkla ilişkiler uygulayıcılarına yönelik bir araştırma en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Halkla İlişkiler en_US
dc.contributor.consultantID Ümit Atabek en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account