Akdeniz Üniversitesi DSpace

2,4-D ve 4-CPA'nın drosophila melanogaster'in F1, F2 ve F3 döllerinde yaşama, gelişme ve eşey oranına etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Kaya, Bülent
dc.date.accessioned 2020-06-17T09:18:26Z
dc.date.available 2020-06-17T09:18:26Z
dc.date.issued 1995
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/109
dc.description.abstract Bu çalışmada, hormon tabiatla herbisitlerden, 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D)'in üç farklx derişimi (10,100 ve 300 ppm), 4-klorof enoksiasetik asit (4-CPA)'in dört farklı derişimi (10, 15, 20 ve 100 ppm) D. melanogaster' in ana kuşağında (Parents) ve Fi kuşağında uygulandı. Bu derişimlerin uygulanması, adı geçen bu kimyasalların besine katılarak yedirilmesi suretiyle yapıldı. Bu uygulamaların Fi, F2 ve F3 kuşaklarında pup olma süresi, pup evresi, çıkan ergin birey sayısı, bırakılan yumurta sayısı ve eşey oranı üzerine etkileri araştırıldı. Uygulanan 2,4-D'nin 300 ppm' lik derişimi Fi kuşağında pup olma süresini ve pup evresini uzattı ve ergin sayısını kontrole göre yaklaşık 1/3 oranında düşürdü. F3 kuşağında, en fazla yumurta sayısına sahip olmasıyla, 300 ppm' lik derişim diğer derişim gruplarından ve kontrolden farklılık gösterdi. 100 ppm' lik derişim ise Fi ve F2 kuşaklarında gerek pup olma süresini gerekse pup evresini etkilemedi. Buna karşın, F3 kuşağında pup evresini, kontrole göre kısalttı ve eşey oranını dişi eşey lehine değiştirdi.. Uygulanan 4-CPA'nın 100 ppm' lik derişimi Fi kuşağında yumurta sayısını artırdı ve pup olma süresini geciktirdi; Fa kuşağında yumurta ve ergin birey sayılarını artırırken, pup olma süresini kısalttı. Aynı şekilde 10 ve 20 ve ppm' lik derişimler de 100 ppm gibi F2 kuşağında pup olma süresini kısalttı. F3 kuşağında ise bütün derişimler, pup süresine etki bakımından kontrole göre farklılık göstermedi. Çıkan ergin sayıları bakımından 100 ppm' lik derişimin F2 kuşağı hariç, diğer derişim grupları hiç bir kuşakta kontrolden farklı bir etki göstermedi. F3 kuşağında ise 15 ppm' lik derişim en az sayıda yumurta bırakılmasına yol açarak diğer gruplardan ve kontrolden farklılık gösterdi. 4-CPA'nın hi'ç bir derişimi hiç bir kuşakta eşey oranını etkilemedi. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title 2,4-D ve 4-CPA'nın drosophila melanogaster'in F1, F2 ve F3 döllerinde yaşama, gelişme ve eşey oranına etkileri en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Biyoloji en_US
dc.contributor.consultantID Atila Yanıkoğlu en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account